Adenoviridae, Parvoviridae og Circoviridae

Sólrún Barbara F
Flashcards by Sólrún Barbara F, updated more than 1 year ago
Sólrún Barbara F
Created by Sólrún Barbara F over 5 years ago
23
0

Description

Læringsmål: – Forståelse for Adenoviridae, Parvoviridae og Circoviridae overordnede egenskaber og økologi – Indsigt i de væsentlige detaljer for de vigtigste sygdomme forårsaget af disse virus familier – Opnå forståelse for sammenhæng mellem generelle viral karakteristika, patogenese og de kliniske tegn – Dagens TEMA: Vaccinations strategier ifm. viral patogenese

Resource summary

Question Answer
Adenovirus Type genom? Artsspecifisk? Stabilitet? Liniært dsDNA, replikeres i cellekernen Moderat stabile i miljøet Generelt arts specifikke Oftest subkliniske infektioner
Canine adenovirus type 1 (CAV-1): Smitsom leverbetændelse patogenese? Ingestion -> lokal replikation (tonsiller og Peyer´ske pletter) -> viræmi Cytopatiske påvirkninger: akut hepatitis, intranuklær inklusioner, nefritis og virus shed i urin, hemorrhagi og DIC Antistof dannelse medfører immunkomplekser (ca 7-10 dage): glomerulonefritis og hornhinde ødem og opacitet
CAV-1 kliniske tegn? Oftest kun unge dyr Feber, mavesmerter, opkast, øjneaffektioner, diarre Mortalitet 10-30% i voksne hunde, men oft 100% i hvalpe
CAV-1 diagnose? Påvisning af virus PCR Snap kits (snap test): antigen ELISA
CAV-1 control Inaktiverede eller ML (modified live) vacciner (kan give symptomer) CAV-2 vacciner: beskytter mod CAV-1
CAV-2 kendes også som Kennel hoste
Andre adenovirus? Hyppige symptomer? Bovine, Ovine, Porcine, canine type 1: milde symptomer (diarre og respirationsveje) Equine: ses i føl med CID eller hypoimmunoglobulinæmi Fjerkræ: æg drop syndrom (høns), marble spleen disease (fasaner), andre typer uden symptomer
Parvovirus: Type genom? Hyppige symptomer? Liniært enkelstrenget DNA Ingen kappe og meget lille! Fleste virus aggregere røde blodlegemer Enteriske lidelser hos fleste vært Respiratoriske lidelser hos svin
Hvor replikeres Parvovirus? Replikation i cellekernen i S-fasen (mitotisk deling), fx i tarmceller (i krypterne) Bruger post transkriptionel splejsning
Parvoviridae familien? Parvoviridae deles i: Parvovirinae og Densovirinae Parvovirinae deles i: Parvovirus (veterinær relevans) Erythrovirus (erythema infectiosum i børn, fifth disease (human parvo B19)) Amdovirus (aleutian mink disease virus) Dependovirus (bruger adenovirus for replikation, i and og gås) og Bocavirus som deles i: Bovine parvovirus Canine minute virus
Feline panleukopeni virus (kattesyge) Unge vs. gamle smittede Unge: rammer killinge hårdt når de maternelle antistoffer er væk Gamle: Oft subkliniske infektioner, carriere
Feline panleukopeni virus (kattesyge) patogenese Oral indtagelse Replikation i mitotisk aktive celler i svælget Viræmi indenfor 24 timer fra infektion Generaliseret infektion lokaliseret til lymfeorganer og tarm krypter Nedsæt alle leukocytter og diarre (og opkast) Eventueel abort eller fødsel af fostre med hjerneskader (transplacental infektion) Livslang immunitet
Hvornår og hvorfor skal vaccinering af katte for kattesyge og hunde for parvovirus undertiden gentages? Hvis ungen er vaccineret for tidlig kan de maternelle antistoffer inhibere vaccinet uden at ungen udvikler deres egen immunitet for patogenet. Mellem ca. 7. og 11. uge er fleste unge mest modtagelig for sygdom. På denne tidspunkt holder maternelle antistoffer op med at virke og ungens egne immunsystem udvikles. Derfor skal ungens vaccinering gentages efter 11. uge.
Hvordan har canine parvovirus (parvovirus hos hund) sandsynligvis udviklet? Det er formodentligt en muteret version af panleukopenivirus
Canine parvovirus patogenese Faecal-oral smitte Opformering i svælget Viræmi Generaliseret til hjerte (fostre og unge hvalpe) eller tarm krypter (ældre dyr) Ødelæggelse af tarmene Diarre (ofte blodig)
Hvad er kliniske forskellen mellem canine rotavirus og parvovirus (nederst) og hvad skyldes det? Rotavirus: vandende diarre, meget lille absorbering af næringsstoffer fordi infektionen sker højt op i villi, hvor de er mest udviklet og specialiseret Parvo: blødende diarre, infektion nederst i krypterne, tæt ved blodforsyningen.
Hvor replikeres canine parvovirus og hvad medfølger det? Replikeres i delende celler i hjerte/tarmkanal i unge hund: hjertet udvikles på denne tidspunkt, meget mitotisk aktivitet, kan medføre dannelse af bindevæv som er ikke lige som plastisk som normal væv, derfor kan hunde som bliver syg unge få hjertesvigt Tarmkanal: Blødende diarre, infektion nederst i krypterne, tæt ved blodforsyningen.
Canine Parvovirus kliniske tegn og prognose Kliniske tegn: inkubation 4-7 dage blødig ildelugtende diarre Død inden få dage Hvalpe under 8 uger: hjertenekrose og død
Canine Parvovirus diagnose og kontrol Diagnose: virus i fæces Kontrol: Vacciner (og måske isolering)
Porcine (porcint) parvovirus (PPV) patogenese Patogenese som med de andre parvovirus, ender med infektion i fosteret 10-14 dage efter infektion SMEDI: Stillbirth (dødfødte) Mummification (mummificerede fostre/stenfoster: infektion sker tidligt i drægtigheden) Embryonic Death (tidlig foster død) Infertility (sterilitet) – afhængig af infektionstidspunktet (forsinket tilbagevenden til estrus) Vigtig årsag til reproduktionsproblemer i svin globalt
PPV diagnose og kontrol Diagnose: påvisning af virus i fostre Kontrol: Naturlig eksponering før løbning (Parvohunde meget smittende) Inaktiverede vacciner (bruges i stort set alle danske sobesætninger, reproduktionsproblemer i svin som skyldes PPV ses sjældent i Danmark)
Aleutian mink disease virus (ADV) - Parvovirus: type genom, stabilitet, vært? ssDNA Meget stabil (uden kappe), høj tolerans mod varme og disinfektionsmidler, meget smitsom Vært: Mårfamilien (Mink, odder, grævling, mfl.) Stinkdyr Vaskebjørn
ADV medfører plasmacytose som er... Unormal stor mængde af plasma celler i væv, exudat eller blod. Billed: næseblødning sfa kronisk plasmacytose
ADV patogenese Smit ved kropsvæsker, miljø >2 år (indtørret urin, tøj, sko) eller latent infektion Høj antistoff produktion Immunkompleksdannelse (kronisk immunkomplex medieret sygdom) Vaskulitis Nyresvigt Død
ADV symptomer Nedsat reproduktion Nedsat pelskvalitet Akut lungebetændelse hos hvalpe
PCV (Porcint Circovirus) type 2 familie og genus? Familie: Circovirideae Genus: Circovirus
PCV: vært, stabilitet, type genom Vært: Kun svin (CAV hos høns) Ekstrem stabil (mere end PPV: Porcint parvovirus) Genom: ssDNA, cirkulært, ambisense, non-enveloped
PCV2 patogenese Oro-nasalt smitte Replikeres i makrofager, antigen præsenterende celler, epitel celler m.fl. Makrofag infektion – viræmi Makrofager bringer virus rundt i kroppen Infektion af lymfoide organer Destruktion af B og T celler Immunsuppression – sekundære infektioner (dør af andre infektioner) Langsom infektion – en cyklus tager 36 timer 2-4 uger fra infektion til klinik
PCV2 relaterede sygdommer og lidelser Sygdommer: PMWS Reproduktionsproblemer PDNS: porcine dermatitis og nephropathy syndrome (nyre og hud problemer) Lidelser ("subkliniske" infektioner): Diarre lidelser Lungebetændelse Hudlidelser Dårlig trivsel Nemmere for andre infektioner at opstå f.eks. PRRSV (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus), øresår og mavesår Nedsat effekt af vaccination generelt
Hvad er PMWS (symptomer) og hvordan kan den opstår i svinebesætning? PMWS: porcine multisystemic wasting syndrome Utrivelige grise Kraftig nedsat tilvækst Svært at styre andre infektioner Høj dødelighed 8-12 uger gamle grise PCV2 er nødvendigt for udvikling af PMWS, men PCV2 er alene ikke nok for udvikling af PMWS
PCV2 og reproduktionsproblemer symptomer Omløbninger Stenfostre Dødfødte grise
Hvilke symptomer har PDNS og med hvilken sygdom kan den forvæksles? Hud og nyreproblemer Kan forvæksles med svinepest!
Show full summary Hide full summary

Similar

HRCI Glossary of Terms O-Z
Sandra Reed
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
LA CONTABILIDAD Y LAS EMPRESAS
DAYANNA MARCELA SENA VERGARA
Primera guerra mundial
aleja sanchez
Romanticismo en Francia
PAULA VALENTINA JAIMES ORTEGA
Estado e Relaçao de Poder
Adeildoethatiane Silva
Ingenieria Genetica
denisse Hoselin Rosas Larios