Atomoa, elementuak eta konposatuak

Aitor U
Flashcards by Aitor U, updated more than 1 year ago
Aitor U
Created by Aitor U about 5 years ago
265
0

Description

1 FK Flashcards on Atomoa, elementuak eta konposatuak, created by Aitor U on 02/03/2016.

Resource summary

Question Answer
1. Zer da atomoa? Materiaren........................da eta eta bere propietateak zehazten ditu. unitatea
2. Zerez osatuta dago atomoa? Nukleoa eta elektroiak inguruan
3. Atomoaren nukleoan zein partikulak daude? Protoiak eta neutroiak
4. Adierazi atomo baten partikulen kargak Protoiak + Elektroiak - Neutroiaek ez dute
5. Atomo baten masa zein atalean dago? Nukleoan
6. Egia ala gezurra: - atomo baten masa protoiek eta elektroiek osatzen dute. -konpondu esaldia gezurra: protoiek eta neutroiek
7. Atomo baten zenbaki atomikoa 4 da. Zer adierazten du? Protoi kopurua
8. Atomo neutro batek 4 protoi ditu. Zenbat elektroi ditu? Eta neutroiak? 4 elektroi neutroi kopurua ez dago jakiterik
9. Aurreko atomo neutroarem (Z=4) masa 9 da. Zenbat protoi, neutroi eta elektroi ditu? 4 protoi 5 neutroi 4 elektroi
10. Atomo baten zenbaki atomikoa 12 da. Baina 3 atomo mota aurkitzen dira naturan masa desberdinekoak: 24, 25, 26 masadunak. Zer dira elementu bereko atomo horiek? ISOTOPOAK
11. Elementu kimikoak dira: Atomo mota berekoak (Z bera dute). Elementu bat osatzen dute.
12. Elementu kimiko desberdinak ................ ........................an agertzen dira, zenbaki ..................z ordenaturik. taula periodikoan atomikoz
13. Taula periodikoan zer adierazten dute lerroek? Eta zutabeek? Periodoak Taldeak
14. Zein da elementu baten periodoaren esanahia? Elektroi-maila edo geruza kopurua. Zenbat eta periodo altuagoa, atomoak handiagoak dira.
15. Zein da elementu baten taldearen esanahia? Talde berean dauden elementuek propietate antzerakoak dituzte.
16. Zergatik taldeak baldintzatzen ditu elementu baten propietateak? AZKEN GERUZAN ELEKTROI KOPURU BERA DUTE Adib. IA taldekoek, 1 IIA taldekoek, 2 VIIA taldekoek, 7 VIIIA taldekoek, 8
17. Zeintzuk dira METALAK taldeen arabera? Lehenbiziko taldekoak hidrogenoa izan ezik. Elektroi gutxi azken geruzan
18. Zeintzuk dira EZ METALAK taldeen arabera? IVA taldetik (txikiak-goikoak) VIIA taldera Elektroi gutxi falta zaizkie azken geruza osatzeko (guztira 8 elektroi)
19. Atomo honetan ikur honetan zer adierazten dute zenbakiek? Masa atomikoa = 28 Zenbaki atomikoa = 14
20. Adierazi atomo honek zenbat protoi, neutroi eta elektroi dituen Protoia 14 = elektroiak neutroa delako Neutroiak 28-14 = 14
21. Adierazi atomo hau zein periodoan eta taldean dagoen Z =4, beraz, bere konfigurazio elektronikoa: 2. periodoan eta IIA taldean
22. 21. Adierazi atomo hau zein periodoan eta taldean dagoen Z =4, beraz, bere konfigurazio elektronikoa: 4. periodoan eta IIA taldean
Show full summary Hide full summary

Similar

Búsqueda de información
Nicolas Peña Alarcon
English Vocabulary
Niat Habtemariam
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Top learning tips for students
Micheal Heffernan
2PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
MAPA CONCEPTUAL DE PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
Ximena Paz
Cómo crear un Mapa Mental
Damaris Cruz
CARACTERISTICAS DEL EMPRENDEDOR
Francisco Bonifant