irish sceal

Izzy  Fox
Flashcards by Izzy Fox, updated more than 1 year ago
Izzy  Fox
Created by Izzy Fox about 5 years ago
14
1

Description

Flashcards on irish sceal, created by Izzy Fox on 04/19/2016.

Resource summary

Question Answer
tus lar an tsamhraidh a tharla se. ta me cinnte de sin mar bhi me ar mo laethanta saoire on scoil. ar an satharn no ar an domhnach a tharla se
aimsir la iontach a bhi ann. bhi ghrian ag scoilteach na gcloch. ni raibh oiread is puth gaoithe ann.
this is how it happened seo mar a tharla
after a while tar eis tamaill
To make matters worse mar bharr ar an donas
At the end of it all I ndeireach na dala
i was heart broken bhi me croibhriste
i wanted to burst out crying bhi fonn orm tosu ag gol.
i was really excited bhi me ar bis
i was on the pigs back bhi me ar mhuin na muice
i lost the head chaill me an cloigeann
i was shaking with fear bhi me ag crith le heagla
i nearly fainted Ba bheag nar thit me i laige
my jaw dropped leath me bheal orm
i became embarrassed thainig naire orm
there is always two sides to every story Bionn dha insint ar gach sceal
the place was black with people bhi an ait plodaithe le daoine
i headed straight for..... rinne me caol direach ar....
help! help! Cabhair! Cabhair!
he fell in a heap on the floor thit se ina cnap ar an talamh
she screamed at the top of her voice. scread se in ard a cinn is a gutha
i called the emergency services. chuir me fios ar na seirbhisi eigeandala
i hit against the wall. bhuailme i gcoinne bhalla
i was taken to hospital Togadh go ti an t-ospideal me.
the doctor examined me rinne an dochtuir scrudu orm
i was in terrible pain bhi me ag scoilteach le pian
Show full summary Hide full summary

Similar

An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aiste 3 - Spórt agus na Cluichí Oilimpeacha
gaeilgebenildus
Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
ehargadenward
Ról na bhFear sa Dráma
gaeilgebenildus
Línte Tábhachtacha ón Dráma
gaeilgebenildus
An Spailpin Fanach
sueellefitz
Nótaí Ranga
gaeilgebenildus
Mothúcháins
lovatic090