An-tAdh le Padraig o Conaire

l.watters97
Mind Map by , created over 6 years ago

Irish Mind Map on An-tAdh le Padraig o Conaire, created by l.watters97 on 04/27/2013.

8655
10
0
l.watters97
Created by l.watters97 over 6 years ago
Aimsir Fháistineach
emilydonnelly99
An Briathar Saor
gaeilgebenildus
Daoine Oga
Aislinn B
Characters in "King Lear"
eleanor.gregory
British Empire
chloeeatsalot
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
An Gnáthrud
xlauramartinx
An-tAdh le Padraig o Conaire
1 Teamai/motuchan: bas/bron/tubaiste/dioma/cairdeas/dilis(eacht)/fearg/gra
2 Is e teama _______ le feiceail go soileir sa sceal seo
3 Triur buachailli/ ag spraoi
4 Theastaigh siad/ Garumna
5 margadh muc
6 bhi a fhios acu/ tom beag/nach ligfeadh se doibh
7 Chonaic siad/ dha malai muca/ bheartaigh siad/ i ngan fhios do
8 fanacht sa baile
9 bhi feard/bron/dioma nach feidir leis dul go an bhad
10 bhi se dilis le a chairde mar nior duirt se le na thuismitheoiri/ tom beag
11 shiuil se /cnoc/ bhad ag dul amach ar an taoide
12 tubaiste uafasach a bheidh ag siul
13 shroich se abhaile/drochsceal/badh
14 thuismitheoiri fearg/bron/dioma nuair a badh a bpaisti
15 mar focail scoir/ le feiceail go heifeachtach

Media attachments