Interaktions design

ascc291
Flashcards by ascc291, updated more than 1 year ago
ascc291
Created by ascc291 almost 5 years ago
5
0

Description

Centrala begrepp

Resource summary

Question Answer
Användarcentrerad design (User centered design) Förstå användarna och deras behov och på så sätt design interaktiva system som möter dessa behov
Användarstudie (User study) En allmän term som omfattar en rad utvärderingar som involverar användare, inklusive fältstudier och experiement
Användarupplevelse (User experience) Är det som sker vid interaktionen och handlar om hur en produkt används, uppfattas eller upplevs
Användbarhets mål (Usability goals) Säkerställer att interaktiva produkter är lätta att lära och att komma ihåg, har nytta, kraftfulla, effektiva och säkra
Designprinciper (Design principles) Användbara vid analysering och utvärdering av en interaktiv produkt och innefattar synlighet, feedback, restriktioner och konsistens
Heuristisk utvärdering (Heuristic evaluation) En expertutvärdering som följer en viss användarprinciper för att se om användargränssnittet överensstämmer med beprövade principer
Interaktionsdesign Utformandet av interaktiva produkter som ska stödja kommunikationen och interaktionen i vardagen och arbetslivet
Konceptuell modell En beskrivning av en produkt beträffande vad användaren kan göra och begreppen som behövs för att förstå hur man interagerar med den
Kravspecifikation (Requirements) Specificera det en produkt ska göra eller de egenskaper den ska ha. Är en pågående process där målet är att förstå användarna och användningssituationen.
Prototyp En demonstration av en design som gör att intressenter kan interagera med det och utforska dess lämplighet.
Scenario Informella berättelser om imaginära men realistiska händelser. Används för att sätta in teknikanvändning i ett konkret och verklighetsbaserat sammanhang
Uppgiftsanalys (Task analysis) Ett verktyg vid kravställning. Används för att analysera en existerande arbetsform för att skapa en förståelse för alla ingående delar
Fallstudier (Case studies) Ger exempel på hur olika utvärderingsmetoder används i olika fysiska miljöer som medför att användarna på olika sätt svarar på olika typer frågor
Fältstudie (Field studies) Utvärderingar som genomförs för att upptäcka hur människan interagerar med tekniken i dess naturliga miljö.
Show full summary Hide full summary

Similar

Freud's Theory of Personality
09andreonei
Teori Kepribadian Freud
Zidanul Adzkar
Intro to Horticulture Plant ID NC FFA 2015
Bethany Davis
intro to horticulture 2015 nc ffa pest ID
Bethany Davis
Psychodynamic Approach Practice Quiz
Carly Eddy
Nursery and landscaping plant ID NC FFA 2016
Bethany Davis
LÍPIDOS
Mateo Salazar
Parasitic Infections
Emma Jones
Skolquiz
Fröken Malm
Comparing Community of Inquiry and Online Collaborative Learning
Tek Trekker
Antimicrobials
Ger C