Mission 1 pp90-91

Aari Juhanson
Flashcards by Aari Juhanson, updated more than 1 year ago
Aari Juhanson
Created by Aari Juhanson over 5 years ago
59
0

Description

explore, unreliable, constant

Resource summary

Question Answer
enable võimaldama
explore avastama, uurima
beneath all(a), all(a)pool(e)
take part in osalema
a wide variety of lai valik
depth sügavus
investigate uurima, juurdlema
hazardous ohtlik, riskantne
submarine (nimisõna-mis?) allveelaev
submarine (omadussõna-missugune?) veealune
knowledge of sth teadmised mlstki
proper õige, kohane,sobiv
constant pidev, muutumatu
witness tunnistaja, pealtnägija, tunnistajaks/pealtnägijaks olema
unique unikaalne, ainulaadne
unreliable ebakindel, mitte usaldatav
surface pind, pealispind
rely on sb kedagi usaldama, kellelegi tuginema
immediately viivtamatult, otsekohe
plumbing torulukksepatöö
feed off sth millestki toituma
descend laskuma, alla tulema; kallale sööstma; põlvnema, pärinema
opportunity võimalus
be in store for varuks/tagavaraks olema
rapidly kiiresti
realize mõistma, taipama
fluid voolav aine: vedelik, gaas; vedel, voolav
volcanic eruption vulkaanipurse
Show full summary Hide full summary

Similar

Vocabulary Unit 1 Quiz
khetrick17
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
Sarah Egan
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan
New English Literature GCSE
Sarah Egan
English Language Techniques
lewis001
A Level: English language and literature techniques = Structure
Jessica 'JessieB
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey