Prawf Bioleg

dand24
Flashcards by dand24, updated more than 1 year ago
dand24
Created by dand24 over 8 years ago
366
0

Description

Bioleg Flashcards on Prawf Bioleg, created by dand24 on 04/27/2013.

Resource summary

Question Answer
o beth mae'r galon wedi'i chreu? cyhyr cardiaidd
Beth yw nerfgell Echdygol? mae'n achosi pethau i ddigwydd
Ar ba ffurf mae negeseuon yn cael eu cludo o amgylch y corff? Signalau trydanol
Beth yw nerfgell cysylltiol? mae'n cysylltu gyda nerfau eraill sut ni'n cofio pethau
Beth yw nerfgell synhwyraidd? Nerf sy'n synhwyro pethau e.e poen, tymheredd cario gwybodaeth i'r sustem nerfol canolig
Beth sydd yn rhan o'r system nerfol canolig? yr ymenydd madruddyn y cefn
Beth yw retina? creu delwedd allan o olau haen o gelloedd ffotosensitif
Beth yw lens? siap pel rygbi ar gyfer focysu
Beth yw swydd iris? Rheoli faint o olau sydd yn dod i mewn i'r llygaid (cael ei rheoli gan y cyhyd siliaraidd)
Beth yw cornbilen? Ffenestr clir ar flaen y llygad
Beth mae'r nerf optegol yn gwneud? cario negeseuon i'r ymenydd
Beth mae canwyll y llygad yn ei wneud? gadael golau i mewn i'r llygad
Disgrifiwch ymateb atgyrch? cyflum, awtomatig, amddiffynol e.e peswch, symud llaw pan yn boeth
Pa broses sy'n digwydd yn y Gwreiddflew? osmosis
Ffactorau sy'n effeithio ar Trydarthiad? Gwynt, Tymheredd, arwynebedd y dail, Golau, Lleithder
Enw'r tiwb sy'n cario gwastraff o'r aren i'r bledren? Wreter
Beth yw Cornbilen? Haen denau sy'n gorchuddio blaen y llygad
Sut mae gwrthgyrff yn amddiffyn y corff? lymffocytau yn rhyddhau cemegau o'e enw gwrthgyrff gwneud i'r germau hollti neu glynu at eu gilydd haws i ffagosytau yw amlyncu
Beth yw breichiadau? chwistrell gyda antigenau pathogenig i amddiffyn y corff rhag gael ei heintio gan yr organeb hono celloedd cof
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng lymffocyt a ffagosyt? Lymffocyt = cynhyrch gwrthgyrff Ffagosyt = amlyncu bacteria
sut mae gwrthiant i wrthfiotig yn codi a pam ei fod yn bwysig ? Wrthfiotig yn lladd bacteria Gwrthiant yn datblygu trwy fwtaniadu
Pa ffactorau sy'n cael ey ystyried wrth i rieni benderfynnu a dyler frechu'r plant? Efallai yn gallu dod a 'autism' ymlaen / gallu dal clefyd niweidiol fel 'side affect'
Beth yw swydd y celloedd warchod? rheoli faint o ddwr sy'n gadael y ddeilen
Beth sy'n digwydd yn y celloedd palis? Ffotosinthesis - maen nhw'n agos i gop y ddeilen ac yn cynnwys cloroplastau
Beth yw swydd y ciwtigl cwraidd a'r epidermis? Haen gwrth ddwr - arbed dwr rhag fynd i mewn i'r ddeilen
Beth ydy mandwll stomataidd yn gwneud? Gadael i ddwr dianc o'r deilen
Swydd y haen mesoffyl sbwngaidd? Arwynebedd mawr er mwyn anweddu dwr
Beth yw enw'r offer sy'n mesur trydarthiad? Potomedr
Beth yw pwrpas cell coch? cludo ocsigen o amgylch y corff
Beth yw pwrpas celloedd gwyn? Amddiffyn y corff rhag afiechydon a bacteria
Beth mae platennau yn gwneud? tolchi'r gwaed / helpu clwyf i geulo
Enw't tiwbiau lleiaf yn y corff? capilariau
Enw'r tiwbiau sy'n cario gwaer i'r galon? gwithiennau
Enw'r tiwbiau sy'n cario gwaed o'r galon? Rhydweliau
Enw ar haen allanol yr aren? cortecs
Enw ar haen mewnol yr aren? medwla
lla mae troeth yn casglu? y bledren
Lle mae hidlo dan bwysau yn digwydd yn y neffron? Glomerwlws / cwpan Bowman
Beth yw enw gwaelod y neffron? Dolen Hendle (adamsugno)
Beth sydd yn cael eu hadamsugno yn y neffron? Glwcos, crynodiad cywir o ionau cyfaint cyrir o ddwr
Beth sydd yn gwastraff y neffron? dwr a ionau dros ben wrea
Beth yw'r ddwy siambr yn y galon? Atriwm Fentrigl
Beth yw pwrpas y falfiau yn y galon? sicrhau bod y gwaed dim ond yn llifo mewn un cyfeiriad
Beth mae tiwbiau Sylem yn cludo? cludo dwr a mwynau i'r dail yn y llif trydarthiad
Beth mae tiwbiau ffloem yn clydo? Brasterau, Proteinau a siwgrau i'r organau storio
Show full summary Hide full summary

Similar

Y system Resbiradol
Tom45
Bioleg
dand24
Bioleg 1
Harriet Elias
y Dail
dand24
Bioleg 1
Elan Parry
Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
Mike M
Repaso de Revalida Enfermeria 2015
Francisco Rivera
Elementos significativos de la ética de la profesión
Silvia Mantilla
mi mapa conceptual
Noe Noe
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Volcanoes
Amber Patel