Y system Resbiradol

Tom45
Mind Map by Tom45, updated more than 1 year ago
Tom45
Created by Tom45 almost 4 years ago
24
1

Description

Map meddwl ar y system resbiradol Bioleg TGAU
Tags

Resource summary

Y system Resbiradol
1 Anadlu
1.1 Mewnanadlu
1.1.1 Mae ein brest yn symud i fyny ac allan
1.1.1.1 Asennau yn codi a mynd allan
1.1.1.2 Llengig yn cyfangu
1.1.2 Mae gwasgedd yn cael ei leihau
1.1.3 Sy'n cynyddu'r cyfaint thorasig
1.2 Allananadlu
1.2.1 Mae'r gwasgedd yn cynyddu
1.2.2 Mae ein brest yn symud i fewn ac i lawr
1.2.2.1 Mae'r llengig yn ymlacio
1.2.2.2 Mae'r asenau yn mynd i lawr ac i mewn
1.2.3 Mae'n lleihau'r cyfaint thorasig
2 Swyddogaeth
2.1 Swyddogaeth y system resbiradol yw tynnu ocsigen o'r aeryr ydym yn ei anadlu i mewn. Gall y system resbiradu hefyd dynnu carbon deuocsid o'r gwaed.
2.2 Priodweddau
2.2.1 Arwynebedd mawr
2.2.2 Arwyneb resbiradol tennau
2.2.3 Arwyneb resbiradol llaith
2.2.4 cyflenwad da o waed
3 Cyfnewid nwyon
3.1 Mae'r broses o gyfnewid nwyon yn digwydd yn yr afaeoli
3.2 Addasiadau pwysig yr afaeoli
3.2.1 Arwynebedd mawr i allu cyfnewid mwy o nwyon
3.2.2 Cyflenwad da o waed
3.2.3 Arwynebedd arwynebol llaith er mwyn hydoddi'r ocsigen cyn iddo allu gael i dryledu ar draws y mur
3.2.4 Arwyneb tenau i allu tryledu mwy o nwyon yn gyflymach
3.3 Yn yr alfeoli mae oscigen yn cael ei dryledu ar draws leinin tenau'r alfeolws, ar draws mur y capilariau ac i mewn i gelloedd coch y gwaed
4 Ysmygu
4.1 Cilia
4.1.1 Mae cilia yn amgylchynu'r tracea a'r bronciolynnau er mwyn codi'r mwcws o'r ysgyfaint
4.1.2 Ar ol ysmygu mae'r cilia yn cael ei barlysu
4.2 Mwcws
4.2.1 Caiff mwcws ei gynhyrchu gan y leinin resbiradol. Mae'n dal y llwch ac yn cael ei godi gan y cilia.
4.2.2 Gan fod y cilia yn parlysu nid yw'r mwcws gludiog yn gallu cael ei godi i fyny felly mae'r mwcws a'r gronynnau yn disgyn i'r alfeoli
4.3 Effeithiau ysmygu
4.3.1 Emffymesia- Tar yn mynd i'r alfeloli sy'n lleihau ei arwynebedd a'i allu i ymestyn. Achosi i'r unigolyn dod yn fyr eu gwynt a rhoi fwy o straen ar y galon
4.3.2 Canser - Mae ysmygu yn achosi 90% o achosion o ganser yr ysgyfaint ond gall ysmygu hefyd achosi cancr yn y geg,gwddf,bladr, iau a'r stumog. Mae 1/5 o unigolion sy'n ysmygu yn marw o ganser
5 Swyddogaeth
6 Model Jar glochen
6.1 Egluro beth sy'n digwydd yn ystod mewnanadliad ac allananadliad
6.2 Mewnanadliad
6.2.1 Gwasgedd yn lleihau
6.2.2 Cyfaint thosrasig yn fwy
6.2.3 Llen rwber (llengig) yn cael ei dynnu i lawr
6.3 allananadliad
6.3.1 Gwasgedd yn cynyddu
6.3.2 Cyfaint thorasig llai
6.3.3 llen rwber (llengig) yn cael ei wthio i fyny
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Enzymes and Respiration
I Turner
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Cells and the Immune System
Eleanor H
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont