dand24
Mind Map by , created over 6 years ago

Bioleg Mind Map on Bioleg, created by dand24 on 04/20/2013.

250
0
0
Tags
dand24
Created by dand24 over 6 years ago
The Heart
annalieharrison
Kwasi Enin - College Application Essay
philip.ellis
Biology (B2)
anjumn10
Physics 2
Peter Hoskins
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
Y system Resbiradol
Tom45
Prawf Bioleg
dand24
Bioleg 1
Harriet Elias
Bioleg 1
Elan Parry
y Dail
dand24
Bioleg
1 y galon
1.1 fentrigl
1.2 atriwm
1.3 falfiau
1.3.1 rheoli llif y gwaed
1.4 cyhyr cardiaidd
1.5 wal yr ochr chwith yn fwy na'r dde
1.5.1 gwaed yn cael ei bwmpio o amgylch y corff i gyd
1.5.2 ochr dde dim ond yn mynd i'r ysgyfaint
1.6 rhydweliau
1.6.1 cario gwaed o'r galon (llawn ocsigen)
1.7 gwithienau
1.7.1 cario gwaed i'r galon (dim ocsigen)
1.8 Aorta
1.9 capilariau
1.9.1 un cell o drwch / bach iawn
2 y gwaed
2.1 celloedd coch
2.1.1 dim cnewyllyn
2.2 celloedd gwyn
2.2.1 amddiffin y corff rhag afiechydon
2.3 platennau
2.3.1 tolchi'r gwaed
2.4 Plasma
2.4.1 hylif melyn
2.4.2 hormonau a sylweddau gwastraff wedi hydoddi
2.4.3 dwr yn bennaf
3 arennau
3.1 cortecs
3.2 medwla
3.3 wreter
3.4 pelfis
3.5 y neffron
3.5.1 cwpan Bowman
3.5.1.1 tiwben troellog cyntaf
3.5.1.1.1 Dolen Hendle
3.5.1.1.1.1 ail tiwben troellog
3.5.1.1.1.1.1 Dwythell gasglu
3.5.1.2 glomerwlws
3.5.2 adamsugno glwcos, ionau a dwr (cyfaint cywir)
4 y llygad
4.1 iris
4.1.1 rheoli faint o olau sy'n dod mewn i'r llygad
4.1.1.1 rheoli gan y cyhyr siliaraidd
4.2 cannwyll y llygad
4.2.1 gadael golau i mewn i'r llygad
4.3 retina
4.3.1 creu delwedd allan o golau
4.3.1.1 celloedd ffotosensitif
4.4 nerf optegol
4.4.1 cario negeseuon i'r ymenydd
4.5 lens
4.5.1 siap pel rygbi
4.6 cornbilen
4.6.1 ffenestr glir ar flaen y llygad
4.7 sglerotig
4.7.1 haen amddifynnol wen tu allan i'r llygad
4.8 Cyfbilen
4.8.1 haen denau sy'n gorchuddio blaen y llygaid
5 Tiwbiau sylem
5.1 cynnwys lignin
5.2 cludo dwr a mwynau
6 Tiwbiau ffloem
6.1 cludo bwyd a wneir yn y dail i rannau gwahanol o'r planhigyn
6.2 cludo siwgrau, brasterau, proteinau
6.2.1 i'r organau storio
7 Nerfau
7.1 nerfgell cysylltiol
7.1.1 cysylltu
7.2 nerfgell synhwyraidd
7.2.1 synhwyro
7.2.1.1 cario gwyb i'r system nerfol canolig
7.2.1.2 ymateb atgyrch
7.2.1.2.1 cyflum
7.2.1.2.2 amddiffynol
7.2.1.2.3 awtomatig
7.2.1.2.4 e.e peswch, tisian, symud llaw off rhywbeth poeth
7.3 nerfgell echdygol
7.3.1 achosi pethau i ddigwydd
7.4 system nerfol canolig
7.4.1 ymenydd + madruddyn y cefn
7.5 signalau trydanol
8 trydarthiad
8.1 symudiad sylweddau yn y blanhigyn
8.2 potomedr

Media attachments