Ζωολογία

alex athan
Flashcards by alex athan, updated more than 1 year ago
alex athan
Created by alex athan over 3 years ago
86
0

Description

Η χρήση της ποικιλομορφίας των χαρακτήρων στην ανασύσταση της φυλογένεσης.

Resource summary

Question Answer
ΣΥΝΑΠΟΜΟΡΦΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΥΨΑΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ? ΚΛΑΔΟΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΨΑΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΤΑ ΕΙΔΗ.
ΠΛΗΣΙΟΜΟΡΦΙΑ Η ΠΛΗΣΙΟΜΟΡΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.ΔΛΔ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΕΝΟΣ ΤΑΞΟΥ.
ΣΥΜΠΛΗΣΙΟΜΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ.
ΟΜΟΠΛΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.ΠΧ Η ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ.
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΙΟΗΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.
ΚΛΑΔΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΙΑ
Show full summary Hide full summary

Similar

(1) Political Ideologies
Marcus Danvers
Physics P1
WrightW
How Much Do You Know About Our World Population?
fitzsik194
Spanish connectives and a few key phrases
emdrakeley
EEO Terms
Sandra Reed
A-Level Law: Theft
amyclare96
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
The Endocrine System
DrABC
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
Penson
Roslyn Penson
Treaty of Versailles (1919)
Inez Simpson