Δ.2 Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Chara Sotiropoulou
Flashcards by Chara Sotiropoulou, updated more than 1 year ago
Chara Sotiropoulou
Created by Chara Sotiropoulou over 3 years ago
38
0

Description

κο ανα αυτ
Tags

Resource summary

Question Answer
Ποιος ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών; Αλέξιος Α΄ 1081 -118
Ποιοι ήταν οι εχθροί του Βυζαντίου όταν ανέλαβε την εξουσία ο Αλέξιος Α ο Κομνηνός; 1) Νορμανδοί - ακτές Ηπείρου 2) Κουμάνοι & Πατζινάκες - Βαλκάνια 3) Σελτζούκοι Τούρκοι - Μικρά Ασία
Τι ήταν ο θεσμός της Πρόνοιας; δόθηκαν 1) αγροκτήματα 2) φορολογικά έσοδα στους ευγενείς (ισόβια) με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας > την περίοδο βασιλείας των Κομνηνών
Τι ήταν οι προνοιάριοι; Προνοιάριοι ή στρατιώτες = ευγενείς που προσέφεραν στρατιωτικές υπηρεσίες στο Βυζάντιο
Ποια κοινωνική ομάδα ευνόησαν οι Κομνηνοί; τους ευγενείς
Πότε και πώς απαλλάχτηκε το Βυζάντιο από την απειλή των Κουμάνων και των Πατζινακών; > εποχή Αλεξίου Α΄ Κομνηνού > με πόλεμο και με διπλωματία
Πότε και πώς ανέκτησε το Βυζάντιο εδάφη στη δυτική Μικρά Ασία; > εποχή Αλἐξιου Α΄ Κομνηνού > συμφωνία με σταυροφόρους > νίκη σταυροφόρων και παράδοση εδαφών στο Βυζάντιο (κατάκτηση ξένων κρατών της Μικράς Ασίας από τον Ιωάννη Κομνηνό)
Πότε βασίλευσε στο Βυζάντιο ο Ιωάννης ο Κομνηνός; 1118 -1143 (μετά τον Αλέξιο Α΄)
Ποιο ήταν το έργο του Ιωάννη Κομνηνού σε σχέση με την εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου; 1) κατέκτησε ξένα κρατίδια στη Μικρά Ασία - έφτασε ως τη Συρία και την Αντιόχεια 2) Βαλκάνια: α) κυριαρχία στους Σέρβους β) προσπάθεια κυριαρχίας στο Ουγγρικό βασίλειο
Πότε διοίκησε ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός και ποιο το έργο του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας; > 1143 - 1180 > σύναψη ειρήνης με τους Ούγγρους > κυριαρχία στα Βαλκάνια > ταπείνωση Σέρβων > εκστρατείες εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων στη Μ. Ασία > ήττα του στρατού στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176) - νίκη των Σελτζούκων Τούρκων
Ποιες ήταν οι συνέπειες της ήττας των Βυζαντινών στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας; 1) εδραίωση της θέσης των Τούρκων στην περιοχή 2) εξισλαμισμός πληθυσμού, αφού: α) σφαγές β) καταλήψεις πόλεων γ) φυγή χριστιανών δ) πείνα ε) πανούκλα
Ποιο ήταν το διαφορετικό στοιχείο της εσωτερικής πολιτικής που ακολούθησε ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός; φιλοδυτική πολιτική > αξιοποίηση Λατίνων
Show full summary Hide full summary

Similar

Of Mice and Men
becky_e
SMART School Year Goals
Alice ExamTime
LOGARITHMS
pelumi opabisi
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
Organigramas
Cynthia Orellana
El resumen y la importancia de estrategias de comprensión lectora en este proceso
Diana Marcela CONTRERAS RODRIGUEZ
MANEJO DE CONFLICTOS
Luis Fernando
máquinas y estructuras
Agustina Moyano
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
Maths Revision 1- end of year test
Monica Harris