Almina Camic
Flashcards by , created over 2 years ago

Chemistry Flashcards on Baser, created by Almina Camic on 04/26/2017.

4
1
0
Tags No tags specified
Almina Camic
Created by Almina Camic over 2 years ago
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V
GCSE Geography Climate Change
EllieFlint
The Wife of Bath Quotes
rlshindmarsh
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
Acids and Bases
Sarah Egan
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Electrolysis
lisawinkler10
Question Answer
Vilka egenskaper har baser * Blir glatta på fingrarna * Är frätande, mer frätande i ögonen än syror * Hydroxidjoner OH⁻ gör det basiskt
Vad är basers definition? De är Protontagare
Vad bestämmer om en bas är stark eller svag? Protolysgraden starka baser har fullständig protolys medan svaga har ofullständig protolys
Exempel på starka baser Natriumhydroxid (NaOH) Kaliumhydroxid (KOH) Kalciumhydroxid (Ca(OH)2
Exempel på svaga baser Ammoniak (NH3)