Wie doet wat?

Description

Flashcards on Wie doet wat?, created by Oner Altunay on 06/11/2017.
Oner Altunay
Flashcards by Oner Altunay, updated more than 1 year ago
Oner Altunay
Created by Oner Altunay almost 7 years ago
7
0

Resource summary

Question Answer
Het veiligheidshuis Bij het veiligheidshuis komt alle informatie bij elkaar en worden casussen van radicalisering behandeld en vervolgens integraal aangepakt. De lokale driehoek wordt hierin gekend (politie, OM en burgemeester)
Het signalerings-overleg Steeds meer gemeenten organiseren signalerings-overleggen. Dit zijn overleggen tbv informatieverrijking. Bijvoorbeeld zoals in deze casus om puzzle stukken bij elkaar te brengen.
Politie De politie levert een belangrijke bijdrage m.b.t. het informatienetwerk. Maar ook bijvoorbeeld de wijkagent, die zit immers in lokale wijknetwerken en signaleert ook een hoop. Qua aanpak is de repressieve kant (overtreden wet) voornamelijk de rol.
Gemeente Het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering Het signaleren en de persoonsgerichte aanpak (regierol) Re-integratie en nazorg
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
Ratios Quiz
rory.examtime
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
A-level Psychology Revision
philip.ellis
English Language Revision
saradevine97
Sociology - Unit 1:Families and households
Jake Pickup
GCSE AQA Biology 2 Respiration & Exercise
Lilac Potato
Performance y Planificación de Vuelo
Adriana Forero
General questions on photosynthesis
Fatima K