POSESIVO

Description

Gallego 3º Eso 1º trimestre segundo exame Mind Map on POSESIVO, created by Mª Dolores Lage on 11/26/2019.
Mª Dolores Lage
Mind Map by Mª Dolores Lage, updated more than 1 year ago
Mª Dolores Lage
Created by Mª Dolores Lage about 4 years ago
7
0

Resource summary

POSESIVO
 1. mOSTRA UNHA RELACIÓN
  1. FAMILIAR
   1. pertencia OU DE POSESIÓN
    1. dalgo ou alguén (POSUÍDO)
     1. RESPECTO DUNHA DAS TRES PERSOAS GRAMATICAIS (POSUIDOR)
    2. df
    3. PODE SUBSTITURISE POR
     1. DE+PRONOME PERSOAIS TÓNICO
      1. se ten valor de POSESIÓN
     2. morfolóxicamente
      1. e un pronome variábel
       1. en xénero, nº e persoa
      2. sintácticamente
       1. ten función de
        1. determinante
         1. antes do substantivo
         2. núcleo
          1. se vai só
          2. modificador
           1. e vai despois do substantivo
            1. nunha frase nominal
             1. ex: son amigas súas
         3. valores especiais
          1. Posesivo enfático
           1. formado por
            1. PREPOSICIÓN
             1. +
              1. POSESIVO MASCULINO SINGULAR
              2. EXPRESA
               1. PROPIEDADE EXCLUSIVA
                1. EX: TEMOS APARTAMENTO DE NOSO
                2. CALIDADE DA PERSOA
                 1. el é listo de seu
                 2. RELACIÓN DE PARENTESCO
                  1. É TIA DE MEU_é miña tia
                  2. ou cando significa POR SI PROPIO
                   1. A LAVADORA PAROU DE SEU_por si propia
                 3. posesivo de respecto
                  1. ÚSASE COMO FÓRMULA DE RESPECTO
                   1. faíse coa 1ª persoa do posesivo singular ou plural
                    1. miña señora...
                  2. posesivo de familiaridade
                   1. indica relación familiar ou afectiva
                    1. O NOSO BRAIS VAI VIR HOXE
                   2. posesivo distributivo
                    1. úsase para distribuír obxectos
                     1. TROUXERON CADANSEU PRESENTE
                    2. posesivoSUBSTANTIVADO
                     1. o posesivo se substantiva co artigo definido
                      1. pode levar antes unha preposición
                       1. anda facendo das súas
                        1. os meus comen moito
                     2. SEMPRE SE ESCRIBE CON ARTIGO EXCEPTO
                      1. EN VOCATIVOS
                       1. meu rei
                        1. miña neniña
                       2. SUBSTANTIVOS DE PARENTESCOS
                        1. meu pai
                        2. FÓRMULAS DE TRATAMENTO
                         1. noso señor misericordioso
                         2. NO POSESIVO ENFÁTICO
                          1. e listo de seu
                          2. EXPRESIÓNS FEITAS
                           1. meu dito,meu feito
                          Show full summary Hide full summary

                          Similar

                          Determinantes posesivos
                          Julieta UAA
                          English Terminology for AS Level
                          rhigzy
                          Girls' and Boys' Education - A Mind Map_1
                          meriya77
                          Biology- Genes and Variation
                          Laura Perry
                          AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
                          Harshad Karia
                          IB SL Biology: Cells
                          mcgowan-w-10
                          Religious Studies- Matters of life and death
                          Emma Samieh-Tucker
                          Science Flash Cards
                          Em Roberts
                          General questions on photosynthesis
                          Fatima K
                          World War II Notebook
                          jenniferfish2014
                          An Inspector Calls (Key Quotes)
                          Samira Choudhury