MEGA ESQUEMA TEMA 9

Description

Mind Map on MEGA ESQUEMA TEMA 9, created by jan.figueras on 03/05/2015.
jan.figueras
Mind Map by jan.figueras, updated more than 1 year ago
jan.figueras
Created by jan.figueras about 8 years ago
9
1

Resource summary

MEGA ESQUEMA TEMA 9
 1. Les Matèries Primeres
  1. Origen Animal
   1. Procedeixen de la remadaria o de la pesca
   2. Origen Vegetal
    1. Procedeixen de l'agricultura o de productes forestals
    2. Origen Mineral
     1. Minerals metalics i no metalics
      1. Metal·lics: son minerals que contenen metalls. son important perque constitueixen la base de les indústria siderúrgia
       1. No metal·lics: son fets servir per construcció i energia
      2. La Mineria
       1. Es el conjunt de procesos per extreure'ls
        1. Hi han mines de cel obert o subterrànies
       2. Les Fonts d'Energia Tradicionals
        1. Renovables i no renovables
         1. Renovables: no s'exhaureixen
          1. No renovables: son les que es troven en quantitats limitades
          2. Tradicionals i Alternatives
           1. Alternatives: Son energies que estan encara en fase de recerca i desembolupament
            1. Tradicionals
             1. El carbo
              1. Combustible fòssil
              2. Petroli
               1. És un liquid olios i es un combustible fòssil
               2. Gas Natural
                1. Es un combustible fòssil
                2. Gas
                 1. Es un combustible fossil
                 2. Hidràulica
                  1. No contamina
                  2. Enegia Nuclear
                   1. Es gran conaminant
                3. Les Fonts d'Energia Alternatives
                 1. Energia Solar i Fotovoltaica
                  1. Es la forma de obtencio energia a partir del sol, s'agafa la radiacio del sol amb plaques fotovoltaiques y es converteix en energia termica o electrica
                  2. L'Energía Eolica
                   1. Es la forma de aprofitament de la força del vent i convertir-la en energia electica. Els molins agafen l'energia del vent
                  3. La Industria
                   1. L'activitat Industrial
                    1. Es totes les activitats necesaries per transformar les prmeres materies per fer productes elavorats
                    2. Historia
                     1. El treball artesà
                      1. Eran artesans que produien tot allo que la població necesitava
                      2. La industalització
                       1. Es va mecanitzar i va augmentar el ritme de producció
                       2. Industria actual
                        1. menys ma d'obra i la produccio de productes mes diversos
                      3. El Procés i el treball industrial
                       1. Elements del proces industrial
                        1. Les materies primeres i les fonts de treball
                         1. força de treball
                          1. Capital
                           1. Tecnologia
                            1. Organitzacio de la empresa
                           2. Clasificació de les industries. L'Empresa Industrial
                            1. Tipus d'Industries
                             1. Béns de producció
                              1. Fan productes semielaborats per que siguin primeres materies per a altres industres, tambe es pot dir la industria pesant,
                              2. Béns d'ús i consum
                               1. Son les industries que destinen els seus bens a el mercat
                              3. Indústries de alta tecnologia
                               1. Son ls indusries mes recents que tenen tecn0ologia mes recent i mes
                              Show full summary Hide full summary

                              Similar

                              Literature
                              Emma Madden
                              MR BRYANT AMERICAN NATION FINAL FLASHCARDS
                              grantwilliammaxe
                              American Football
                              jackmackinder19
                              Plastics
                              fampulli
                              P4: Explaining motion
                              thegeekymushroom
                              AQA AS Biology - Pathogens and Disease
                              dillyrules
                              GCSE AQA Chemistry - Unit 1
                              James Jolliffe
                              Geography Section 1 (Rivers and Coasts)
                              Beth Goodchild
                              The Tempest
                              Dirk Weibye
                              Comparative Studies 2016: The Plough and The Stars, Foster, The King's Speech
                              Lorenzo Battilocchi
                              AWS – Solution Architect Associate Level Certification - Mock Test
                              stephon