Àtoms i els seus enllaços

Description

Mind Map on Àtoms i els seus enllaços, created by Ethan Segura Est on 05/04/2015.
Mind Map by Ethan Segura Est, updated more than 1 year ago
Created by Ethan Segura Est over 8 years ago
14
0

Resource summary

Àtoms i els seus enllaços
 1. Models Atòmics
       1. Àtoms: Unitats indivisibles que consisteixen els elements i compostos.
        1. Dispocició de l'electró:
         1. NUCLI
          1. Protons
           1. Càrrega positiva
           2. Neutrons
            1. Càrrega Neutra
           3. ESCORÇA
            1. Electrons
             1. Càrrega negativa
             2. Disposada en nivells d'energia
              1. +Lluny, +energia
               1. Nivells nombrats i hi cap un nombre màx d'electrons
              2. Enllaç Químic
               1. Unió de 2 o + àtoms per formar un sistema estable
                1. Cristalls
                 1. Agrupacions de molts àtoms/ions que ocasionen estructures tridimensionals
                 2. Mol·lècules
                  1. Agrupacions de pocs àtoms del mateix o de diferents elements
                 3. Enllaç Covalent
                  1. Entre àtoms No metàl·lics
                   1. Propietats
                    1. Substàncies moleculars
                     1. Punt Fusió i Ebullició -
                      1. Insolubles a l'aigua
                       1. No conductors
                       2. Cristalls covalents
                        1. Sòlids (A Ta de fusiò i ebulliciò)
                         1. Insolubles
                          1. No conductors
                          2. Formen substàncies moleculars i cristalls covalents
                          3. Enllaços
                           1. Simple
                            1. Triple
                             1. Doble
                            2. Enllaç Metàl·lic
                             1. Entre àtoms metàl·lics
                              1. Propietats
                               1. Sòlids (A Ta Ambient)
                                1. Bons conductors d'electricitat
                                 1. Dúctils i maleables
                                  1. Formen cristalls metàl·lics
                                 2. Enllaç Iònic
                                  1. Catió Metàl·lic-Anió No Metàl·lic
                                   1. Propietats
                                    1. Punt Fusió i Ebullició ++
                                     1. No conductors
                                      1. Fràgils
                                       1. Fàcil dissolució
                                        1. Formen cristalls iònics
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      Simulació d'examen Tema 3: L'àtom
                                      JORDI BELDA VALERO
                                      ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA
                                      Núria Gispert
                                      Simulació d'examen Tema 3: L'àtom
                                      nathalie quichiz
                                      Health and Social Care
                                      NicoleCMB
                                      GCSE Statistics
                                      Felix Ulrich-Oltean
                                      The main reason knowledge is produced is to solve problems.
                                      Darrel Hong
                                      To Kill a Mockingbird -Analysis of Major Characters
                                      sungiemarie
                                      The Great Gatsby - Aspects of Narrative
                                      Sophie Beckingham
                                      CCNA Security Final Exam
                                      Maikel Degrande
                                      Types of Learning Environment
                                      Brandon Tuyuc
                                      LOVE AND RELATIONSHIPS~ AQA POETRY ANTHOLOGY
                                      Fozia Xx