KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt

Description

- Pervin Mind Map on KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt, created by Alta Cavén on 08/12/2014.
Mind Map by Alta Cavén, updated more than 1 year ago
Created by Alta Cavén about 9 years ago
477
0

Resource summary

KPL 3 Persoonallisuuden kognitiiviset yksiköt
 1. 2 kognitiivista vallankumosta edeltävää teoreerikkoa
  1. George Kelly & rakenneteoria
   1. Keskeistä se miten hlö selitää ja tulkitsee tapahtumia
    1. Rakenne tyypit: 1. Ydinrakenteet 2. Periferiset rakenteet 3. Verbaaliset rakenteet 4. Esiverbaaliset rakenteet 5. Määräävät rakenteet 6. Alisteiset rakenteet
     1. Muodostavat rakenne järj. joka voi olla kompleksinen tai yksinkertainen
      1. parempi erittely maailman havainnoinnissa vs. mustavalkoinen ajattelu
       1. REP
      2. Ennustaminen & ahdistus = tapahtumat rakennejärjestelmän ulkopuolella
       1. Nomoteettinen & ideografinen näkökulma
       2. Rotter & sosiaalisen oppimisen teoria
        1. Kliinikko & kokeellinen tutkija
         1. Suurinosa oppimisesta tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa ja suurinosa motivaatiostamme liittyy muihin ihmisiin
          1. -> Odotus-arvo malli
           1. Palkkioiden arvot ja tod.näk. ovat yksilöllisä
            1. Käyttäytyminen vaihtelee palkinnon mahdollisuudesta riippuen
             1. Interperoonallinen luottamus
              1. Yleinen luottamus?
              2. Yleistyneet odotukset
               1. Sisäinen ja ulkoinen hallintakäsitys
                1. I-E Scale
             2. 2 Kognitiivisen vallankumouksen jälkeistä teoreetikkoa
              1. Walter Mischel & kognitiivissosiaalinen oppimisteoria
               1. vaihtoehtoisen persoonallisuuden käsitteellistämisen 3 avainkohtaa: 1. Tilannespesifyys 2. ihmisen havaintokognitiivisen toiminnan erotteleminen 3. Persoonallisuuden adaptiivinen itsesäätely
                1. kognitiivisen vallankumouksen jälkeen uudelleenkäsitteellistäminen
                 1. Viisi yksikköä: 1. rakenteet ja koodausstrategiat 2. subjektiiviset arvot, mieltymykset ja tavoiteet + life tasks 3. odotukset 4. kognitiivisiet ja behavioraaliset kompotenssit (tärkeää sosiaalisessa älykyydessä) 5. Itsesäätelyjärjestelmät (lasten strategiat)
                 2. hänen ansiostaan personallisuuteen uusi yksikkö (emootiot)
                 3. Albert Bandura & sosiaalis-kognitiivinen teoria
                  1. 3 komponenttia, jotka liitetään kognitiivisiin yksiköihin persoonallisuuteen:
                   1. 1. konitiiviset osatekijät 2. minäpysyvyys uskomukset 3. standardit & tavoiteet
                    1. Sisäiset ja ulkoiset standardit
                   2. Mallioppiminen
                    1. Bobo-nukke
                     1. ohjaava virike
                     2. Sijaisehdollistuminen (pelko neutraalia ärsykettä kohtaan)
                     3. Minäpstysyvyys
                      1. Vaikuttaa mm. ponnisteluun tilanteissa, sinnikyyteen ja regointiin tunnetasolla ennakoidessa tulevaa tehtävää
                       1. Hyvä minäpystyvyys-kokemus -> valmius käyttäytyä terveydelle edullisilla tavoilla
                    2. Skeemat, attribuutiot ja uskomukset
                     1. Skeemat:
                      1. järjestelemme asiat erilaisiin kategorioihin
                       1. informaatio-prosessointi vaikuttaa siihen, miten vaikuttaa siihen miten tieto on koodattu, varastoitu ja muokattu
                        1. kulttuurilliset jaettuja ja uniikeja skeemoja
                        2. Attribuutiot:
                         1. Odotukset, selitykset
                          1. Attribuutioerhe : taipumus käsittää muiden käyttäytymistä persoonalisuudenpiirteiden avulla suuremmissa määrin kuin omaa käyttäytymistä, jota arvioidaan tilanne sidonnaisesti
                         2. Uskomukset:
                          1. Näkemys että jokin on totta ja jokin ei
                           1. Uskomukset yhteydessä emotionaaliseen hyvinvointiin ja niillä voi olla myös vaikutusta toimintaan, esim jos uskoo epäonnistuvansa ei yritä (huonosti sopeutuva uskomus)
                            1. Irrationaaliset uskomukset= ei loogisia ( jostapahtuu jotain hyvää pitää tapahtua myös jotain pahaa)
                           2. Kognitiivinen neuropsykologia
                            1. fMRI- kuvaus (aivojen toiminnallinen magneetti kuvaus) osoittaa että tietyst aivolaueet ovat erikseen aktivoituneita musiikkia kuunnellessa, kasvoja tunnistettaessa, lukiessa yms.
                            2. Kognitio = hlö ajatteluprosessi sisältäen havainnoinnin, muistin, kielen ja tavat, jolla hän prosessoi itseensä ja ympäristöönsä liittyvää tietoa
                             1. mallina tietokone, joka ottaa sisään, varastoi, muuntaa ja tuottaa informaatiota -->
                             2. kognitiivisen tyylin käsite
                              1. Varhainen työ liittyi eroihin kognitiivisissa tyyleissä
                               1. Herman Witkin & kenttäriippumattomuus-kenttäriippuvaisuus
                                1. RFT
                                 1. EFT
                                  1. Havaittiin että erot havainnoinnin tavoissa liittyvät laajoihin eroihin persoonallisuuden rakenteissa
                                   1. Analyyttinen vs. globaali kognitiivinen tyyli
                                  Show full summary Hide full summary

                                  Similar

                                  Biology : Basic Terms
                                  Paul Fisher
                                  Ionic Bondic Flashcards.
                                  anjumn10
                                  American West - Key Dates
                                  Rachel I-J
                                  IELTS Speaking vocabulary
                                  Rafael Pôssas
                                  Study Schedule- this week (1)
                                  Lavinia Hayde
                                  1984 - Good quotes to memorise
                                  jenniferlg
                                  ENG LIT TECHNIQUES
                                  Heloise Tudor
                                  med chem 2 final exam
                                  lola_smily
                                  ASIENTOS DE AJUSTE FINAL Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
                                  Majo Herrera
                                  1PR101 2.test - Část 9.
                                  Nikola Truong
                                  Core 1.9 Paper and Board blank test
                                  T Andrews