A TRANSICIÓN Á IDADE MEDIA

Rosa María Cid Galante
Mind Map by Rosa María Cid Galante, updated more than 1 year ago
Rosa María Cid Galante
Created by Rosa María Cid Galante over 5 years ago
1484
0

Description

Mind Map on A TRANSICIÓN Á IDADE MEDIA, created by Rosa María Cid Galante on 09/20/2014.

Resource summary

A TRANSICIÓN Á IDADE MEDIA
1 inicouse coa
1.1 CAÍDA DO IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE
1.1.1 Provocou o xurdimento de
1.1.1.1 Imperio oriental BIZANTINO
1.1.1.1.1 Acadou o seu máximo explendor con Xustiniano
1.1.1.1.2 Caracterizouse por
1.1.1.1.2.1 Goberno do emperador
1.1.1.1.2.2 Administración dividiuse en provincias (themas)
1.1.1.1.2.3 Sociedade en tres niveis
1.1.1.1.2.4 Influenza da igrexa
1.1.1.1.2.5 Manifestacións artísicas como a igrexa Santa Sofía de Constantinopla
1.1.1.2 Imperio occidental
1.1.1.2.1 Destacou o Imperio FRANCO
1.1.1.2.1.1 Etapa Carolinxia. Reina despois do seu pai Pipino o Breve que inicia a nova dinastíaAcadou o seu explendor con CARLOMAGNO
1.1.1.2.1.1.1 Creou o Imperio Carolínxio
1.1.1.2.1.1.1.1 Á súa morte o imperio será herdado polo seu fillo Luís o Piadoso
1.1.1.2.1.1.1.1.1 Pero o imperio cada vez se disgregaba máis
1.1.1.2.1.2 Etapa merovinxia. Reis folgazáns. Goberno dos maiordomos destaca Carlos Martel pai de Pipino o Breve e avó de Carlomagno
Show full summary Hide full summary

Similar

GRE Word of the Day
SAT Prep Group
IB Economics SL: Microeconomics
Han Zhang
Biology 2b - Enzymes and Genetics
Evangeline Taylor
Of Mice and Men
becky_e
B6 - Brain and Mind OCR
franimal
CPA Exam Topics and breakdown
joemontin
A Christmas Carol Quotes
0serenityrose0
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
Exchange surfaces and breathing
megan.radcliffe16
GCSE Maths: Understanding Pythagoras' Theorem
Micheal Heffernan
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong