Живи организми

Description

Science Mind Map on Живи организми, created by SILVIA NIKOLAEVA on 08/03/2018.
SILVIA NIKOLAEVA
Mind Map by SILVIA NIKOLAEVA, updated more than 1 year ago
SILVIA NIKOLAEVA
Created by SILVIA NIKOLAEVA almost 6 years ago
37
0

Resource summary

Живи организми

Annotations:

 • дишат хранят се растат размножават се
 1. РАСТЕНИЯ
  1. Според стъблото:
   1. дървета
    1. широколистни
     1. иглолистни
     2. храсти
      1. тревисти растения
      2. Според средата на живот:
       1. във водата
        1. на сушата
         1. в горите
          1. в планините
           1. в селищата; в парка
         2. ЖИВОТНИ
          1. човек
           1. Според начина на хранене:
            1. растителноядни
             1. месоядни - хищници
              1. всеядни
              2. Според средата на живот:
               1. водни
                1. сухоземни
                2. риби; земноводни; влечуги; птици; бозайнци.
                3. ГЪБИ
                 1. сапрофитни
                  1. микоризни
                   1. паразитни
                    1. ядливи, неядливи, отровни
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    Biology Revision - Y10 Mock
                    Tom Mitchell
                    Physics Revision
                    Tom Mitchell
                    Biology B1.1 - Genes
                    raffia.khalid99
                    Biology- Genes and Variation
                    Laura Perry
                    AQA Physics P1 Quiz
                    Bella Statham
                    Acids and Bases
                    Sarah Egan
                    Using GoConqr to teach science
                    Sarah Egan
                    Using GoConqr to study science
                    Sarah Egan
                    GCSE Combined Science
                    Derek Cumberbatch
                    The Circulatory System
                    Shane Buckley
                    Edexcel Biology chapter 1
                    Anna Bowring