Esquema Comentari de Text

rmunne
Mind Map by rmunne, updated more than 1 year ago
rmunne
Created by rmunne about 5 years ago
18
2

Description

Mind Map on Esquema Comentari de Text, created by rmunne on 01/05/2015.
Tags

Resource summary

Esquema Comentari de Text

Attachments:

1 Contingut
1.1 El que diu el text
2 Forma o Expresió
2.1 la manera de dir-ho
3 Metodologia
3.1 Llegir d'una tirada dos vegades
3.2 Llegir tranquil.lament parant i subratllar. Utilitzar diccionari
3.3 Determinar i subratllar idees importants
3.4 NO utilitzat tex per explicar el conaixaments
3.5 NO parafrasejar el text, dient el mateix amb unes altres paraules
3.6 Relacionà el contingut amb la seva expresió
4 Començar / fer-ho
4.1 1. Situació /localització
4.1.1 Tipus de text (poema, novel.la, etc.)
4.1.2 Dins de l'obra de l'autor, inici, final, circumstancies personals
4.1.3 Època i moviment al que pertany
4.1.4 2. Anàlisis del contingut: TEMA
4.1.4.1 Intenció de l'autor i fons del text
4.1.4.2 NO elements superflus: una frase simple
4.1.4.3 Esbrinar tradició literària. La segueix?, l'altera?: Tópics.
4.1.4.4 3. Anàlisi estructura
4.1.4.4.1 Identificar apartats
4.1.4.4.2 Distribució recursos literaris
4.1.4.4.3 Veure relació entre apartats i recursos
4.1.4.4.4 Si és en vers estudiar la mètrica
4.1.4.4.5 Elements que estructuren el text: ideologia, intenció .....
4.1.4.4.6 4. Anàlisis estil
4.1.4.4.6.1 Elements morfosintàctics i continguts semantics
4.1.4.4.6.2 5. Conclusió
4.1.4.4.6.2.1 Balanç
4.1.4.4.6.2.2 Relació entre text i época
4.1.4.4.6.2.3 Impresió personal
4.1.4.4.6.3 Recursos literaris amb valor estilistic
4.1.4.4.6.3.1 Substantius
4.1.4.4.6.3.1.1 Augmentatius i dinimutius
4.1.4.4.6.3.1.2 Substantius abstractes
4.1.4.4.6.3.1.3 Substantivació
4.1.4.4.6.3.1.4 Enumeracions
4.1.4.4.6.3.2 Adjectius
4.1.4.4.6.3.2.1 Presència o absència. Valors
4.1.4.4.6.3.2.2 Amb funció específica. Epítets
4.1.4.4.6.3.2.3 Ordre, posposició o anteposició (valor subjectiu o estètic)
4.1.4.4.6.3.3 Determinants
4.1.4.4.6.3.3.1 Utilització com a pronoms
4.1.4.4.6.3.3.2 Valor dels possessius i els demostratius
4.1.4.4.6.3.4 Pronoms
4.1.4.4.6.3.4.1 Pronoms dominants i el seu valor
4.1.4.4.6.3.4.2 Personals, el jo emfàtic i el tu
4.1.4.4.6.3.5 Verbs
4.1.4.4.6.3.5.1 Temps verbals i valors dels temps
4.1.4.4.6.3.5.2 D'acció, de reflexió
Show full summary Hide full summary

Similar

Evaluacón de lengua Castellana
reyes triana
Transition Metals
Madeleine.Dc
Malware Quiz
khibbitt
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont
Of Mice and Men
becky_e
An Inspector Calls: Characters
bexjrutherford
Cuban missile crisis
KatyWright
Spanish Subjunctive
MrAbels
Cell Biology Chapter 2
Sheridyn11
5 Big Ideas
cassie_dodd
The Great Gatsby- full book analysis
Georgia Robinson