Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC

Description

Mind Map on Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC, created by thanhnhan_0109 on 08/30/2013.
thanhnhan_0109
Mind Map by thanhnhan_0109, updated more than 1 year ago
thanhnhan_0109
Created by thanhnhan_0109 almost 10 years ago
1501
0

Resource summary

Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC
 1. Gián tiếp thông qua các định chế tài chính
  1. Chủ thể thừa vốn
   1. Trung gian tài chính
    1. Ngân hàng
     1. Quỹ tín dụng
      1. Chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn
       1. Hộ gia đình
        1. Doanh nghiệp
         1. Chính phủ
        2. Hộ gia đình
         1. Doanh nghiệp
          1. Cính phủ
         2. Trực tiếp thông qua chứng từ có giá
          1. Chủ thể có vốn
           1. Chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn
           2. Cổ phiếu
            1. Trái phiếu
             1. Chứng chỉ quỹ
              1. Hối phiếu
               1. Kỳ phiếu
                1. Séc
                 1. Tín phiếu
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Mind Maps Essay Template
                 linda_riches
                 HSC Maths: Algebra Quiz
                 Brad Hegarty
                 A-level Psychology Revision
                 philip.ellis
                 Macbeth - Charcters
                 a.agagon
                 med chem 2 final exam
                 lola_smily
                 The Weimar Republic, 1919-1929
                 shann.w
                 OCR gcse computer science
                 Jodie Awthinre
                 GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 1
                 Sarah Egan
                 Biology - B1 - AQA - GCSE - Keeping Healthy and Defending Against Infection
                 Josh Anderson
                 1.11 Core Textiles
                 T Andrews
                 Health and Safety at Work Act 1974 (HASWA)
                 Carina Storm