Dynamisk tingsrett

svein_erik92
Mind Map by svein_erik92, updated more than 1 year ago
svein_erik92
Created by svein_erik92 about 6 years ago
34
2

Description

Mind Map on Dynamisk tingsrett, created by svein_erik92 on 13/01/2015.

Resource summary

Dynamisk tingsrett
 1. Vedrører rettighetsendringer og forholdet til tredjeperson
  1. Tredjeperson - utenforstående som gjør/har krav i avtaleforholdet mellom A - B
   1. Der hvor foreligger dobbelsuksesjon --> er et køsystem det naturlige utgangspunkt
    1. Først i tid, best i rett
     1. Men, når man skal anses å ha kommet inn i køen kan være usikkert og reise rettslige spørsmål
      1. Avtaleinngåelse. Muntlig - skriftlig? Når ble avtalen undertegnet? Når er det gjort aksept?
    2. Ekstinksjon
     1. B får bedre rett enn A's posisjon skulle tilsi
      1. Unntak fra hovedregelen om først i tid, best i rett
       1. Å ekstingvere - får den rett grunnlaget for ervervet tilsier, uten hensyn til de begrensninger som måtte ha påhvilt A
       2. Vindikasjon
        1. Til en viss grad motstykke mot ekstinksjon
         1. Rette eier kan kreve å få tilbake en gjenstand B har kjøpt
         2. Hjemmelspersonskonflikt
          1. H (tidligere eier) har f. eks mangelsinnsigelser mot A i forhold til avtalen de har. A har solgt f. eks huset til B. Spørsmålet blir om H kan gjør innsigelser gjeldende overfor B
          2. Legislative hensyn
           1. Legitimasjon
            1. Notoritet
             1. Publisitet
              1. Publikum har enkel tilgang ti lopplysninger om en juridisk disposisjon
               1. Når disposisjonen ble foretatt, hva den gikk ut på og hvem som foretok den
              2. At den er vitterlig, etterviselig og kontrollerbar
               1. At det kan konstateres når disposisjonen er foretatt, hva den gikk ut på og hvem som foretok den
              3. Den rett en person synes å ha utad
               1. Spørsmål: Skal tredjepersoner som har innrettet seg etter vedkommendes legitimasjon stilles som om legitimasjonen gav uttrykk for den egentlige retten? Eller må den egentlige retten legges til grunn. F .eks at A ikke hadde rett til å selge huset, og at avtalen dersom ikke er gyldig.
             Show full summary Hide full summary

             Similar

             New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
             Andrea Leyden
             Using GoConqr to teach French
             Sarah Egan
             1.11 Core Textiles
             T Andrews
             Mapas mentales con ExamTime
             LIC. MA. DE LA LUZ JIMENEZ
             MP. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
             GINA DANIELA TABLA GERENA
             Mapas mentales con GoConqr
             Daniel David Quiroz Montoya
             Sistemas
             LORE ARMAS
             Sistema nervioso y reproductivo
             Diana Gonzales
             Branding: Adidas
             Gabriela Sánchez Idrovo
             LA ILIADA
             Jorge Dz
             EXPRESION ORAL Y ESCRITA APLICADAS AL ÁMBITO PROFESIONAL
             Flor Vanesa Villegas Cuentas