9. Mänskliga rättigheter

Description

Mänskliga rättigheter
Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz about 8 years ago
59
0

Resource summary

9. Mänskliga rättigheter
 1. Vad är MR?
  1. Rättigheter som alla människor har oavsett kön, språk, etnicitet, religion etc.
   1. Reglerar förhållandet mellan stat och individ
    1. Gäller för alla statliga myndigheter & organ
    2. Finns på internationell, regional & inhemsk nivå
     1. Kommer hela tiden fler konventioner eftersom MR utvecklas ur kontext
      1. Grundprinciper
       1. Universellt överenskommen grundläggande standard för att försäkra värdighet & respekt för varje person
        1. Ömsesidigt beroende & odelbara medel att rättigheter är sammanlänkade & att nonchalerande av en kan ha påverkan på en annan rättighet
         1. Rätten till mat/vatten -> rätten till liv
         2. Inneboende för alla människor utan undantag
         3. Gäller ALLTID
         4. Varför behövs MR?
          1. Ursprung från människornas värdighet
           1. Efter WWII: Insåg att MR-överträdelser kommer att skapa konflikter, därför bör vara alla staters intresse att upprätthålla MR
            1. Individen blir allt viktigare
            2. Statens skyldigheter
             1. RESPEKT genom att inte störa eller begränsa MR
              1. BESKYDDA genom att anta lagar för att förhindra
               1. UPPFYLLA genom positiva åtgärder för att säkerställa åtnjutande av MR. T.ex. utbildning
                1. Får ej lämna ut en person till annat stat om troligt eller säkert att denne kommer utsättas för behandling som ej är kompatibel med MR
                2. FN
                 1. Sedvanerätt
                  1. Human Rights Council
                   1. Stadgebaserat organ
                    1. Universal periodic review: går igenom & kontrollerar staters MR
                    2. SR fastställt att grova MR-överträdelser är ett hot mot internationell fred & säkerhet
                     1. Romstadgan etablerade ICC som fungerar jämsides med FN
                     2. Regionala system för beskydd
                      1. European convention on HR
                       1. ECHR
                       2. African Charter on Human and Peoples Rights
                        1. Tillhörande domstol problem med tortyrfall
                        2. American Convention on HR
                         1. Undersöker endast, ej åtal
                          1. Konventioner (ej bindande) & deklarationer (juridiskt bindande)
                           1. Behöver inte vara part till båda
                           2. Kommissioner undersöker om brott & hänskjuter sedan till domstolen om staten är part till denna
                           3. Individer kan bryta mot MR
                            1. Särskilt sårbara grupper: kvinnor, barn, infödda, flyktingar, migrerande arbetstagare
                             1. Rättigheter
                              1. Absoluta rättigheter (tortyr, tankefrihet)
                               1. Ej derogerbara
                               2. "Förbehållsamma" rättigheter (yttrandefrihet). Staten kan begränsa dessa rättigheter
                                1. Derogerbara rättigheter: Kan begränsas i vissa situationer så som i nödsituationer som påverkar hela nationen (rätten till att samlas)
                                 1. Grunder: för att att upprätthålla den allmänna säkerheten, ordning, hälsa, moral
                                  1. Krav: legitimt syfte, nödvändigt, proportionellt, förutsebart, i enlighet med lagen
                                 2. Implementering & övervakning
                                  1. Ingen internationell tribunal för MR, Romstadgan endast för allvarliga brott
                                   1. Problematisk pga konsensusbaserat mellan likställda stater vars territorium &suveränitet måste respekteras
                                    1. ICC men endast för individer
                                     1. Regionala domstolar (ECHR)
                                      1. The report system
                                       1. Stater vill inte se dåliga ut i det internationella samhället för att de inte håller MR-regler
                                        1. Sprids lätt till allmänheten
                                         1. Konsekvenser från andra stater (handel & relationer)
                                          1. FNs mest (enda) använda metod för att övervaka implementeringen av en konvention
                                          2. Inter-State complaints
                                           1. Stater ofta ovilliga att involveras i mellanstatliga dispyter.
                                            1. Ej kraftfull men avskräckande
                                            2. UNHCR, Unicef, Unesco, ICRC, NGO:s, individer
                                             1. Special rapporteurs/investigators
                                              1. Problem: IHR relativt nytt & går fort framåt. Staternas vilja ökar men arenor & aktörer för få
                                               1. Lättare på regional nivå
                                               Show full summary Hide full summary

                                               Similar

                                               LA4 Protection of Civil Rights and Liberties; A Bill of Rights?
                                               shann.w
                                               Contract Law
                                               sherhui94
                                               How Parliament Makes Laws
                                               harryloftus505
                                               A-Level Law: Theft
                                               amyclare96
                                               AQA AS LAW, Unit 1, Section A, Parliamentary Law Making 1/3
                                               Nerdbot98
                                               Law Commission 1965
                                               ria rachel
                                               A2 Law: Cases - Defence of Insanity
                                               Jessica 'JessieB
                                               The Criminal Courts
                                               thornamelia
                                               A2 Law: Special Study - Robbery
                                               Jessica 'JessieB
                                               Omissions
                                               ameliathorn0325
                                               AS Law Jury Case Quiz
                                               Fionnghuala Malone