La ciutat

Victor Rodriguez
Mind Map by Victor Rodriguez, updated more than 1 year ago
Victor Rodriguez
Created by Victor Rodriguez over 5 years ago
1116
0

Description

Mind Map on La ciutat, created by Victor Rodriguez on 01/30/2015.

Resource summary

La ciutat
1 Criteris per definir el concepte de ciutat
1.1 Nombre d'habitants, Concentració i densitat de l'espai
1.2 Activiat economica de la població
1.2.1 Serveis
1.2.1.1 Transport
1.2.1.2 Comerç
1.2.2 Industria
1.3 Influencia territorial sobre altres nuclis
1.4 Tipues determinat d'Urbanisme. Gratacels,eixamples
1.5 Concentració de les funcions
2 Agents Urbans
2.1 Propietaris de sól privats
2.1.1 Promotors immobiliaris
2.2 Empresaris
2.2.1 Industrials
2.2.2 Serveis
2.3 Poders publics
2.3.1 Ajuntaments
2.3.2 Diputacions
2.3.3 CCAA
2.4 Ciutadans
2.4.1 Individuals
2.4.2 Col.lectius
2.4.2.1 AAVV
2.4.2.2 Moviments socials
3 Morfologia Urbana
3.1 Emplaçament i localització
3.2 Tipus de planol
3.2.1 Irregular
3.2.1.1 Ciutat Preindustrial
3.2.2 Ortogonal
3.2.2.1 Eixamples
3.2.3 Radiocentric
3.2.3.1 Entramat en cercles cap a un punt central
3.3 Model entramat S XX
3.3.1 Ciutat Jardí. Howard
3.3.2 Racionalista, funcionalista. Le Corbusier
4 Funcions Urbanes
4.1 Residencial
4.2 Cultural
4.3 Militar
4.4 Comercials
4.5 Politico-administrativo
4.6 Industrial
Show full summary Hide full summary

Similar

La ciutat medieval
DGamer 2.0
Fractions and percentages
Bob Read
Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Resumo para o exame nacional - Felizmente Há Luar!
miminoma
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
Sarah Egan
Mapa Conceptual Comportamientos del Consumidor
kariina jaime
CONOCIMIENTO
Ceci Manzanillas
LOS IMPUESTOS
Maria Paula Cardona Aux
Sistema nervioso y reproductivo
Diana Gonzales