EL fenomen urbà

Victor Rodriguez
Mind Map by Victor Rodriguez, updated more than 1 year ago
Victor Rodriguez
Created by Victor Rodriguez over 5 years ago
1112
0

Description

Mind Map on EL fenomen urbà, created by Victor Rodriguez on 01/31/2015.

Resource summary

EL fenomen urbà
1 Ciutat Industrial. SXX
1.1 Densificació del centre urbà
1.2 Creixement anarquic de la peridferia
1.3 Desenvolupament, metropolis,connurbacions,arees metroploitanes
1.4 Barris amb especialització funcional
1.4.1 Ciutats dormiitori
1.4.2 Poligons Industrials
1.4.3 Parcs comercials
2 Jerarquia i xarxes urbanes a Espanya
2.1 Jerarquia Urbana
2.1.1 Metropolis nacionals
2.1.2 Metropolis regionals
2.1.3 Ciutats mitjanes i petites
2.2 Xarxes Urbanes
2.2.1 Madrid
2.2.2 Mediterrani
2.2.3 Cantabrica
2.2.4 Atlàntic -Gallec
2.2.5 Andalús
2.2.6 Vall de l'Ebre
3 Ciutat Postindustrial
3.1 Creixement Teixit Urbà
3.2 Formació de grans regiosn metroplitanas
3.3 Ciutats globals
4 Ciutat Preindustrial.Fins al S XVII
4.1 Models
4.1.1 Moderna
4.1.2 Medieval
4.1.3 Romana
4.2 Caracterisitques
4.2.1 Habitiada per comerciants,funcionaris,artesans i terratinents
4.2.2 Perimitre reduit ,emmurallat
5 Ciutat Industrial. S XIX
5.1 Instal.lació de fàbriques,augments del nombre d'habitants
5.2 Procés ràpid d'expansió urbana
5.2.1 Enderrocament de muralles
5.2.2 Eixamples
5.2.3 Barris perifèrics
5.3 Noves classes socials
5.3.1 Proletariat
5.3.2 Burgesia
6 L'espai urbà a Catalunya
6.1 Jerarquia Urbana
6.1.1 Area Metroplitana i les dues corones
6.1.2 Capitals de provincia
6.1.3 Capitals comarcals
6.2 Ciutat compacta i difusa
7 Impacte ambiental de la urbanització
7.1 La ciutat com a Ecosistema
Show full summary Hide full summary

Similar

Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
The Great Gatsby: Chapter Summaries
Andrew_Ellinas
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
EEO Terms
Sandra Reed
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Principios de Vuelo
Adriana Forero
History of Medicine: Ancient Ideas
Camila Nicole Quijano Escobar
Atención, Memoria y Lenguaje
Alex Rose
A Christmas Carol - Characters
Nina Marshall