H13 Knie blz 431

nielslangens
Mind Map by nielslangens, updated more than 1 year ago
nielslangens
Created by nielslangens about 5 years ago
17
0

Description

Mind Map on H13 Knie blz 431, created by nielslangens on 02/01/2015.

Resource summary

H13 Knie blz 431
1 Fracture

Annotations:

 • Ottowa Ankle Rules en Pittsburgh Rules blijken sterke screenings instrumenten te zijn voor kniefracturen. Negatieve test zou een fractuur uitsluiten en positief betekend doorverwijzing voor een RO.
1.1 Ottowa Knee Decison Rule US 1 sens ↑, spec ↓
1.1.1 1. Leefttijd > 55 jaar 2. Pijn fibulakop 3. Geisoleerde patella pijn 4. Onvermogen om tenminste 90 graden flectie 5.Onvermogen om 4 stappen te lopen acute fase op 1e hulp
1.1.1.1 Positief: 1 uit 4 -> indicatie voor Rontgen om fractuur bevestigen
1.2 Pittsburgh Knee Decision Rule, US 1 sens ↑, spec ↓
1.2.1 1. Voorgeschiedenis van stomp trauma of val 2. Onvermogen om 4 stappen te lopen acute fase op 1e hulp. 3. < 12 of > 50 jaar
1.2.1.1 Positief:Voorgeschiedenis van een stomp trauma of val nr 1 or 3 -> indicatie voor Rontgen om fractuur bevestigen en
2 Torn Tibial Meniscus
2.1 Composite Physical Exam / Cluster of findings US 2

Annotations:

 • Gecombineerd lichamelijke onderzoek  vergroot de achterafkans bij onderzoek naar een laterale scheur enorm. Gecombineerd lichamelijke onderzoek  vergroot de achterafkans bij onderzoek naar een mediale scheur voor een klein gedeelte.
2.1.1 Muelnerr: sens ↑, spec ↑ 2 of 5: Joint-Line Tenderness, Bohler test, McMurray's, Steinman 1 test, Apley's test
2.1.2 Bonamo: sens ↑, spec ↑: expert opinie op voorgeschiedenis en zwelling, Jont-Line Tenderness, McMurray's, pijn bij flexie, Squat test
2.1.3 Lowery: sens↓, spec ↑: ten minste 3: slotklachten, Jont-Line Tenderness, McMurray's, pijn bij flexie / pijn bij hyperextensie
2.1.4 Rayan: Medial: sens ↑, spec ↑,, Lateral: sens↓, spec ↑: Lateral: sens↓, spec↑ :voorgeschiedenis, Jont-Line Tenderness, McMurray's
2.1.5 Esmaili mediaal en lateraal: sens ↑, spec ↑, voorgeschiedenis, Jont-Line Tenderness, McMurray's
2.2 McMurray's test, US 2 sens↓, spec ↑
2.3 Appley's Test, US 2 sens↓, spec ↑
2.4 Thessaly Test at 20 degrees / Disco test, sens ↑, spec ↑(? wisselende uitkomsten)

Annotations:

 • Er is geen losse test of ‘physical sign’ of test die betrouwbaar is in de diagnose van een meniscusscheur. Hoewel sommige belastende test belovend zijn.
2.5 Thessaly Test at 5 degrees, US 2 sens↓, spec ↑
2.6 Axial Pivot-Shift Test, US 2 sens↓, spec ↑
2.7 Steinman 1, US 2 sens↓, spec ↑
2.8 Dynamic Test, US 2 sens ↑, spec ↑

Annotations:

 • Er is geen losse test of ‘physical sign’ of test die betrouwbaar is in de diagnose van een meniscusscheur. Hoewel sommige belastende test belovend zijn.
2.9 Jont-Line Tenderness, US 3. mediaal: sens sens ↑, spec ↓. lateraal sens ↑, spec ↑
3 Torn ACL and Anterior Rotary Instability
3.1 Composite Physical Exam (ACL Tear) US 1

Annotations:

 • Gecombineerd lichamelijke onderzoek  heeft een sterke diagnostische betrouwbaarheid bij niet-acute patiënten.
3.1.1 Alleen de onderzoeken waarbij de testen beschreven zijn heb ik genoteerd:
3.1.2 Rayan,sens↓, spec ↑: voorgeschiedenis, Lachman's, Anterior Drawer test
3.1.3 Wagemakers, sens↓, spec ↑: alle 3 + zwelling, klikkend geluid, giving way / Anterior Drawer test
3.2 Lachman's Test, US 1 sens ↑, spec ↑, wisselende resulaten

Annotations:

 • Lachman Test heeft de beste diagnostische nauwkeurigheid van alle losse lichamelijke testen.
3.3 Anterior Drawer Test, US 2 sens ↓, spec ↑, wisselende resultaten

Annotations:

 • Zowel de Pivot-Shift en de Anterior Drawer zijn specifieke testen en sluiten een VKB leasie in als ze positief zijn.
3.4 Pivot-Shift Test, US 2 sens↓, spec ↑

Annotations:

 • Zowel de Pivot-Shift en de Anterior Drawer zijn specifieke testen en sluiten een VKB leasie in als ze positief zijn.
4 Torn PCL and Posterior Rotary Instability

Annotations:

 • Er is geen alomvattend teken of test die consistent is in het juist diagosticeren van een scheur van de AKB. Een positieve Valgus of Varus Stress Test in 0 graden kan een indicatie zijn voor een AKB leasie.
4.1 Composite Physcial Exam, US 2 sens ↑, spec ↑

Annotations:

 • Gecombineerd lichamelijke onderzoek  heeft mogelijk een hoge diagnostische voorspellende waarde in detecteren van AKB leasie. Meer onderzoek is nodig.
4.1.1 Onderdelen Physical Exam niet beschreven
4.2 Posterior Drawer Test (PCL Tear), US 2 sens ↑ hoog NA
4.3 Posterior Sag sing or Godfrey's Test (PCL Tear), Us 2 sens ↑, spec NA
4.4 Quadriceps Active Test (PCL Tear), US 2 sens ↑, spec ↑
5 Torn Collateral Ligament
5.1 MCL

Annotations:

 • Waarde van gecombineerd lichamelijk onderzoek is onbekend.
5.1.1 Valgus Stress Test (MCL Tear) US 2 ,sens ↑, spec↓ /NA

Annotations:

 • Valgus Stress Test is sensitief en heeft waardein uitsluiten van MCL letsel wanneer negatief. Uitvoering: Valgus Stress Test in 0 graden voor een gecombineerde PCL / MCL scheur of 30 graden voor een geïsoleerde MCL scheur).
5.1.2 Composite Physcial Exam, US 2 sens↓, spec ↑
5.1.2.1 Voorgeschiedenis van trauma met externe kracht tegen het been, rotatietrauma, laxiteit met valgus, pijn met valgus met stresss in 30 graden
5.2 LCL

Annotations:

 • Er zijn geen testen voor deze diagnose.
5.2.1 Varus Stress Test (LCL Tear), US 3, sens↓, spec na
5.2.2 Composite Physcial Exam, US 3 sens ↑, spec ↓

Annotations:

 • Waarde van gecombineerd lichamelijk onderzoek is onbekend.
5.2.2.1 Voorgeschiedenis van trauma met externe kracht tegen het been, rotatietrauma, laxiteit met varus, pijn met varus met stresss in 30 graden
6 Patellofemoral Dysfunction

Annotations:

 • Veel testen zijn beschreven, de diagnostische nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de meeste testen is twijfelachtig.
6.1 Patellar Apprehension Test or Fairbank, US 2 sens↓, spec ↑
6.2 Pain during Functional Activity, US 2, sens ↑, spec ↓

Annotations:

 • Studies  onderbouwen dat pijn met squatten, trap op lopen en knielen sensitieve testen zijn die een patellofemorale dysfunctie uitsluiten wanneer negatief.
6.3 Resisted Knee Extensio, US 2 sens↓, spec ↑

Annotations:

 • Literatuur ondersteunen de  Resisted knee extension test als een specifieke test om een patellofemorale dysfunctie in te sluiten wanneer positief.
6.4 Cluster of Findings, US 2
6.4.1 sens↓, spec ↑, 1-3 test + specificiteit blijft gelijk: pijn bij Resisted Knee Extension + squatting + knielen
7 Plica Syndrome

Annotations:

 • Er zijn geen substantiële testen voor  Plica Syndrome
7.1 Composite Examination / cluster of Findings US 2 sens ↑, spec ↑ ( niet beschreven wat)

Annotations:

 • Lichamelijk onderzoek lijkt in staat om een Plica Syndroom te detecteren, hoewel onderzoek van gemiddelde kwaliteit en slechte beschrijving van de uitvoering bekend is.
7.2 MPP Test (Median Patellar Plica Syndrome) US 2, sens ↑, spec ↑

Annotations:

 • MPP test lijkt belovend in insluiten en uitsluiten, maar de diagnostische nauwkeurigheid is maar in een onderzoek onderzocht.
8 Proximal Tibiofibular Joint Instability US? NA

Annotations:

 • Er zijn geen substantiële testen voor  Proximale Tibiofibular Joint Instability
9 Knee Effusion
9.1 Cluster of Findings for Effusion, US 2 sens↓, spec ↑: Patient Report of Noticed Swelling en Ballotement Test
9.2 Ballottement Test, US 3 sens ↑, spec ↓

Annotations:

 • Ballottement Test gecombineerd met door de patiënt gerapporteerde zwelling heeft een gemiddeld vermogen om knie zwelling in de acute fase te detecteren. Deze interne zwelling is dan het gevolg van een interne verstoring.     
9.3 Patient Report of Noticed Swelling, US 3 sens ↑, spec ↓
10 Osteochrondal Lesions
10.1 Composite Examination / Cluster of Findings for OA, US 2, sens↓, spec ↑ testen niet beschreven

Annotations:

 • Lichamelijk onderzoek lijkt specifiek voor osteochrondrale leasies (waaronder OA), maar deze informatie komt maar uit twee onderzoeken van gemiddelde kwaliteit.
10.2 Composite Examination / Cluster of Findings for Loose Bodies, US 2, sens↓, spec ↑ testen niet beschreven
10.3 Composite Examination / Cluster of Findings for Chrondal Fracture, US 2, sens↓, spec ↑ testen niet beschreven
Show full summary Hide full summary

Similar

Higher Level Economics
Jim hammerton
Computing
Ben Leader
9 History- The Treaty of Versailles
melgallagher
CHEMISTRY C1 7
x_clairey_x
CPA Exam Sample Questions Pt. 1
nedtuohy
OCR AS Biology F211 Transport in plants.
Megan Vann
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
awesome.lois
ICT GCSE flashcards
Catherine Archer
Medicine Through Time
Molly Jones
Digital Citizenship Tips
Stacey Dunlap