Sons consonàntics

Alba Gálvez Susi
Mind Map by Alba Gálvez Susi, updated 8 months ago
Alba Gálvez Susi
Created by Alba Gálvez Susi 8 months ago
1
0

Description

Mind Map on Sons consonàntics, created by Alba Gálvez Susi on 01/31/2020.

Resource summary

Sons consonàntics
1 Sonoritat
1.1 Sons sords
1.1.1 No fan vibrar les codes vocals ][t][k]f][s]
1.2 Sons sonors
1.2.1 Fem vibrar les cordes vocals [b][d][g][m][z][ó][é][í][ú]
1.3 Vibració o no de les cortes vocals
2 Punt d'articulació
2.1 Bilabial
2.1.1 Els dos laves (superior I inferior) [p][b][m]
2.2 Labiodentals
2.2.1 llavi inferior i dents incisives [f][v][m]
2.3 Dentals
2.3.1 àpex o punta de la llengua I cara interior de les dents incisives [t][d]
2.4 Alveolars
2.4.1 àpex de la llengua i alvèols (part vant paladar) [s][ts][z][dz][n][l][r]
2.5 Palatals
2.5.1 dors de la llengua (part darrere) i paladar
2.6 Velars
2.6.1 Postdors de la llengua i vel del paladar [k][g]
2.7 Segons com es produeix l'obstrucció, com surf l'aire
3 Mode d'articulació
3.1 Oclusiu
3.1.1 Obstrucción total de l'aire seguida d'una explosió
3.2 Fricatiu
3.2.1 l'aire sort fregant per una petite escletxa.
3.3 Africat
3.3.1 Dos períodos, primer oclusión i después l'aire surf fregant [ts][dz][t][dz]
3.4 Nasal
3.4.1 l'aire, en baixar l'úvula, surf pelas i boca [m][n]
3.5 Lateral
3.5.1 l'aire sort pals costars de la boca [l][y]
3.6 Vibrant
3.6.1 l'aire s 'interromp pel contacte entre l'àpex de la llengua i els alvèols (davant paladar). Si hi ha un unicolores contacte - so bategant [r]; diversos - so vibrant [r]
3.7 Segons on es produeix l'obstrucció i els organs que s'aproximen o entren en contacte
Show full summary Hide full summary

Similar

Photosynthesis and Respiration Quiz
Selam H
GCSE ICT Revision
Andrea Leyden
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
Maria Rosa Araya
PLANEACION ESTRATEGICA
Carmen Elena Perez Fernandez
CUADRO SINOPTICO
JUAN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
Estructura de un Sistema Operativo
Oliver Axel Martinez Becerra
Volcanoes
Amber Patel
Mapa Conceptual
CAMILA VARGAS