ACCIÓ COMUNITARIA

GARFIO R
Mind Map by GARFIO R, updated more than 1 year ago
GARFIO R
Created by GARFIO R about 1 year ago
7
0

Description

Mind Map on ACCIÓ COMUNITARIA, created by GARFIO R on 02/24/2020.

Resource summary

ACCIÓ COMUNITARIA
1 PERSPECTIVA HISTÒRICA
1.1 Treball social comunitari com mètode (1947)
2 APORTACIONS RELLEVANTS
2.1 Perspectiva participativa comunitaria
2.2 Perspectiva ecològica
2.3 Paradigma de la complexitat
3 CONTEXTO SOCIAL
3.1 Desigualtat
3.2 Glogablitatzció
3.3 Crisis econòmica i social
4 CONCEPTO
4.1 Procés organitzatiu del subjecte
4.1.1 Anclatje al territori
4.1.2 Consecuència per a poder transformar
5 OBJECTIUS PRINCIPALS
5.1 Potenciació i dinamització personal i social
5.2 Foment de l'interacció social i xarxes relacionals
6 PROCÉS D'INTERVENCIÓ
6.1 Fases
6.1.1 1. Entrada del profesional
6.1.1.1 Objectiu: identificar/detectar les necessitats de la comunitat potencial la millora
6.1.1.2 Diagnòstic professional
6.1.1.3 Estableixer relacions
6.1.2 2. Crear i sostindre organitzacions
6.1.2.1 Constituir un intergrup - grup promotor
6.1.2.2 Afavorir la participació - subjectes de la seua acció
6.1.2.3 Professional TS - actitud proactiva, cooperativa i dimensió emocional/relacional
6.1.3 3. Diagnòstic projecte col.lectiu
6.1.3.1 Desenvolupament d’una investigació participativa (GIAP) - diagnòstic col·lectiu - projecte comú
6.1.4 4. Retirada del professional
6.1.4.1 No permanent: gradual i en el moment oportú
6.1.4.2 Plena autogestió del grup
7 TRETS DELS ACTORS
7.1 Relacions bidirecionals i horitzontals
7.2 Agents institucionals
7.2.1 Promocionar una democràcia participativa
7.2.2 Canvi organitzatiu de les burocràcies públiques
7.2.3 Responsables organitzatius: transmissió d’informació i foment de confiança entre polítics i professionals
7.3 Representants de la societat civil
7.3.1 Afavorir la autonomía de grups
7.3.1.1 Xarxes comunitàries d’autoajuda
7.3.1.2 Entitats de gestió de serveis
7.3.1.3 Grups de pressió
7.4 Ciutadans afectats
7.4.1 Movilització i organització dels ciutadans: no organitzats i de vulnerabilitat social
7.4.2 Exercisi ple de la ciutadanía
Show full summary Hide full summary

Similar

Atoms and Reactions
siobhan.quirk
To Kill a Mockingbird Key Themes and Quotes
Matthew T
GCSE AQA Physics - Unit 1
James Jolliffe
2PR101 1. test - 5. část
Nikola Truong
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
Educación preescolar en Colombia Ley 115 de 1994
Catherine Salamanca
Enseñando las matemáticas con el uso de las TICs
guro y gato
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Juan Villegas