Ευκαρυωτικό Κύτταρο

Danae Psaradelli
Mind Map by Danae Psaradelli, updated more than 1 year ago
Danae Psaradelli
Created by Danae Psaradelli almost 6 years ago
4
0

Description

η δομή του ευκαρυωτικού κυττάρου

Resource summary

Ευκαρυωτικό Κύτταρο
1 πλασματική μεμβράνη
1.1 Περιβάλλει το κύτταρο, το εξατομικεύει, εξυπηρετεί την επικοινωνία του με το περιβάλλον του
1.2 =λιπίδια +πρωτεϊνες
2 πυρήνας
2.1 σχήμα> σφαιρικό και περιέχει το DNA
2.2 περιβάλλεται από πυρηνική μεμβράνη και μόρια ανταλλάσσονται από τους πόρους
3 κυτταρόπλασμα
3.1 ο χώρος μεταξύ πλασματικής μεμβράνης και πυρήνα
3.2 περιέχει οργανίδια που επιτελούν τις λειτουργίες του κυττάρου
4 Ενδοπλασματικό δύκτιο
4.1 σύστημα μεμβρανών που συνδέει την πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη. Αποτελεί ενιαίο σύστημα αγωγών και κύστεων που μεταφέρει ουσίες στο κύτταρο.
4.2 Αδρό
4.3 Λείο
5 Σύμπλεγμα Golgi
5.1 Σύνολο παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων όπου οι πρωτεϊνες παίρνουν την αρχική τους μορφή.
6 Λυσοσώματα
6.1 σφαιρικό σχήμα και περιέχουν δραστικά ένζυμα που συντελούν στη διάσπαση ουσιών.
7 Κενοτόπια (κυστίδια)
7.1 πεπτικά (ζωικά κύτταρα)
7.2 Χυμοτόπια (φυτικά κύτταρα)
8 Μιτοχόνδρια
8.1 σφαιρικό σχήμα,
8.2 εξασφαλίζουν στο κύτταρο ενέργεια/ ο αριθμός τους ποικίλει
9 Χλωροπλάστες
9.1 Φακοειδές σχήμα
9.2 Εδώ γίνεται η φωτοσύνθεση
9.3 περιέχουν χλωροφύλλη
9.4 περιέχονται μόνο στα φωτοσυνθετικά κύττταρα
10 Κυτταρικό τοίχωμα
10.1 περιβάλλει την πλασματική μεμβράνη των φυτικών κυττάρων
10.2 στηρικτικός ρόλος
10.3 συμπαγές & ανθεκτικό> αποτελείτε από πολυσαγχαρίτες και κυρίως από κυτταρίνη
Show full summary Hide full summary

Similar

Άνθρωπος και υγεία - 1ο Τέστ
Tina Vrentzou
World War One
Micheal Heffernan
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Los orígenes del conductismo
leslie navarro palomino
Recinto Acustico
fer sosa
mi mapa conceptual
Andrea Agudelo
CARACTERISTICAS DEL EMPRENDEDOR
Francisco Bonifant
HABEAS CORPUS- CASO OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA
Silvia Maria Tito Ascue
Terapia Rogeriana
lucero guzman