La ciència Moderna

Gonzalo Guitart Palonsky
Mind Map by Gonzalo Guitart Palonsky, updated more than 1 year ago More Less
Gonzalo Guitart Palonsky
Created by Gonzalo Guitart Palonsky over 4 years ago
2
0
0

Description

La ciència Moderna
Tags

Resource summary

La ciència Moderna
1 neix el
1.1 segle XVI
1.1.1 i prové de
1.1.1.1 la pràctica científica i els filòsofs
1.1.1.1.1 tot i això
1.1.1.1.1.1 l'esglèsia no permetia aquest pensament
2 factors que van influir en l'avenç
2.1 el bagatge renaixentista
2.1.1 difusió de la impremta
2.1.1.1 grans descobriments geogràfics
2.1.1.1.1 aplicacions tècniques
3 el criteri d'autoritat deia
3.1 que un gran mestre tenia la raó en tot
4 destaquen en les matemàtiques, física i astronomia
4.1 Copèrnic: Teoria heliocèntrica
4.2 Kepler: Lleis de Kepler
4.3 Galileo: Instruments òptics
4.4 Isaac Newton: Teoria de la gravitació universal.
5 Destaquen en medicina
5.1 Andreas Vesal
5.2 William Harvey
5.3 Miquel Servet
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Formulas (Perimeters)
PatrickNoonan
OCR AS Biology - Lipids
Chris Osmundse
Forces and their effects
kate.siena
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
FCE Practice Quiz - B2
Christine Sang
A Level Chemistry Unit 1 - Organic Chemistry
charlottehyde
OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
awesome.lois
IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
roberto_spacey
ICT GCSE flashcards
Catherine Archer
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews