Y Coed - Gwenallt - mydr ac odl

Ffion Jones
Mind Map by Ffion Jones, updated more than 1 year ago
Ffion Jones
Created by Ffion Jones over 6 years ago
145
1

Description

this poem came up in the Welsh literature exam on the 20th of May 2015

Resource summary

Y Coed - Gwenallt - mydr ac odl
 1. cerdd I goffau chwe milliwn o Iddewon a fu farw yn yr Ail rhyfel byd yw 'y coed'
  1. cafodd llawer I iddewon ei ladd gan y Natsiaid a llawer ohonyn nhw yn y siambrau nwy
   1. Cyfeiria Gwenallt at y 'chwe miliwn o goed' a blannwyd yng Nhgaersalem ac maent yn 'cofgolofnau byw' i'r rhai a cafodd ei llosgi 'yn y ffyrnau nwy'
   2. disgrifia Gwenallt yr olygfa wrth iddo ymweld a mynwent yn iwerddon. Nad oedd cerrig beddau o ' farmor' neu 'wenithfaen' yno ond mynwent o goed wedi plannu 'am bob corff a losgwyd yn y ffyrnau nwy'. Doedd yno ddim cloch eglwys i'w glywed na galwad y 'Mwsein y Mosg' yn cyhoeddi oriau gweddi'r arabiaid
    1. Mae Gwenallt yn cyhuddo losgi llawer o bentrefi'r arabiaid ac yn y brwydrau hyn collodd llawer iawn o Arabiaid e bywydau.
     1. deallwn fod Gwenalllt yn ein cyhuddo ni yn y Gorllewin am ddau digwyddiadau erchyll. Y cyntaf oedd bomio Dresden yn Nwyrain yr Almaen gan lladd 135,000 o bobl 'fe droesom o'r awyr Dresden yn un uffern ffaith'.
      1. Yr ail oedd gollwng y ddau fom niwclear ar drefi Hiroshima a Nagasaki yn Japan gan llad miloedd a wneud i'r pobl a wnaeth byw dioddef o'r ymbeledredd niwcler.
     2. Fe aeth Gwenallt ymlaen I gondemio'r ugeinfed ganrif fel y ganrif 'fwyaf barbaraidd ohonynt hwy I gyd'.
      1. Cawn ddarlun du iawn o ddynoliaeth a rhagfynegir trydydd rhyfel byd mwy dychrynllyd na'r rhai a fu ' a bydd y nesaf yn waeth am fod y bomiau a'r rhocedi yn fwy, a dyfeisir mewn labordai sawl math o nwy.'
      2. Unig obaith y dynoliaeth, yn ol y bardd, yw I dylyn traed iesu 'yr unig un a fu'n byw'r efengl yn ei oes'. Sef byw efengl cariad, heddwch a chymod.mae'r 'tair croes' yn symbol o'r croes wnaeth iesu cael ei croeshoilo ar felly mae'n llawn symboliaeth Gristnogol. Dyn crefyddol oedd Gwenallt a daw hynny'n amlwg ar ddiwedd y cerdd wrth iddo cyfeirio at Grist. Mae Gwenallt wedi cydymdeimlo ond hefyd rhoi bai ar yr Iddenon a'r Natsiaid ac ar lluoedd y Gorllewin. Dywed bod rhaid I ni rhannu'r bai yn hytrach na teimlo mai ni ydy'r 'saint'
       1. Neges Gwenallt yw dylem gofio am y rhai a fu farw yn y rhyfel a sicrhau na fyddwn ni yn dechrau rhyfel arall.
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       Cerddi
       sionedjs
       Welsh Literature Quotations
       Talia Campbell
       The Rock Cycle
       eimearkelly3
       English Vocabulary
       Niat Habtemariam
       Chemistry (C1)
       Phobae-Cat Doobi
       Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
       nicolalennon12
       GCSE Biology B2 (OCR)
       Usman Rauf
       Health and Social Care Flashcards
       Kelsey Phillips
       Continents & Oceans
       Thomas Yoachim
       General Pathoanatomy Final MCQs (301-400)- 3rd Year- PMU
       Med Student
       English Poetry Key Words
       Matthew Gordon