Welsh Literature Quotations

Talia Campbell
Flashcards by Talia Campbell, updated more than 1 year ago
Talia Campbell
Created by Talia Campbell over 5 years ago
38
2

Description

Flashcards on Welsh Literature Quotations, created by Talia Campbell on 05/11/2015.

Resource summary

Question Answer
Trosiad - "blewyn cringoch" Berfau Trawiadol - "barlyswyd" Cymhariaeth - "Digwyddod, darfu, megis seren wib" Cyflythrennu - "Ar ddiarwybod droed a distaw duth"
Personoli - "Heigiau o bysgod yn dawnsio'n loyw" Berfau Ymosodol - "Tagodd" Trobwynt - "Ac yna/fe ddaeth yr olew" Rhestru - "Poteli... gwenwyn... Iwraniwm"
Trosiad - "Coed sydd yn estyn eu gwreiddiau i ganol lludw pob ffwrn" Gwrthgyferbyniad - "Cofgolofnau byw" Amrywio Llinellau - "A gollwng y ddau fom niwclear ar ddwy dre yn Japan" Ansoddair - "Dychrynllyd oed"
Gwrthgyferbyniad - "totalitariaeth glo" Trosiad - "pensil coch o dren" Ansoddeiriau - "Ffoaduriaid undydd, brwd" Personoli - "... mor yn Abertawe'n rhowlio chwerthin ar y traeth"
Ailadrodd - "deunaw oed" Gwrthgyferbyniad - "ddoe" a "heddiw" Trosiad - "Gado nyth y deryn" Cynghanedd Groes - "Deunaw oed yn dynodi"
Ailadrodd - "Dere, fy mab" Ansoddeiriau - "perthi tew" Rhestru - "bysedd-y-cwn a chlychau'r gog..." Trosiad - "mewn cusanau"
Trosiad - "chwalfa fawr" Cyflythrennu - "nes bod rhai/Yn synnu'n gweld yn symud hyd y lle" Ansoddeiriau - "dipyn" "weithiau" Symbolaeth - "fod y drws ynghlo"
Ailadrodd - "mor ddiystyr fu ei mynd, a'i dyfod" Rhestru Geiriau - "Cartref plant. Borstal. Carchar" Trosiad - "Parselwyd o le-rheilings i le-tan-glo" Cyflythrennu - "Syllai ar fyd/Trwy fyd/Na faliai"
Ailadrodd - "y gwr nad yw ond geiriau/a'r geg nad yw fyth ar gau" Paradocs - "Fy mrawd iach - fy mradychwr" Personoli - "swnyn hollbresennol ... cnaf" Trosiad - "mor o gwyn"
Ailadrodd - "Colli... Colli... Colli" Gwrthgyferbyniad - "Colli..." a "Cael..." Trosiad - "Clebar brain" Personoli - "A Chymru'n dechrau ar ei hymdaith"
Ailadrodd - "saith canrif" Gwrthgyferbyniad - "Delwedd estynedig - byd natur yn galaru" Trosiad - "... yna bloeddiodd y baban a thoddi'r gaeafddydd" Gwrthgyferbyniad - "yn dawel" a "bloeddiodd y baban"
Trosiad - "gwymon o ddynion heb ddal tro'r trai" Gwrthgyferbyniad - "Cawsom" a "Troesom" Dihareb - "Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl" Cynghanedd Groes - "Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl"
Show full summary Hide full summary

Similar

Cerddi
sionedjs
Dyfyniadau Ysgolheigaidd Branwen Ferch Llyr
Rhodri Davies
Opinion Phrases
nadiaa
China - Uned 1 - Cefndir Ffisegol China
Rhodri Davies
Branwen Ferch Llyr - Y Plot
Rhodri Davies
Martha
Rhodri Davies
Gwyliau - Holidays
nadiaa
Adjectives
nadiaa
Welsh
dracoco13
Idiomau
A Hitchcock