Distintes capes de la Terra sòlida

rafa Morató
Mind Map by , created about 6 years ago

Mind Map on Distintes capes de la Terra sòlida, created by rafa Morató on 10/17/2013.

61
1
0
Tags
rafa Morató
Created by rafa Morató about 6 years ago
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
How did the Cold War develop?
Elisa de Toro Arias
What are they doing?
Tamara Urzhumova
2_PSBD HIDDEN QUS By amajad ali
Ps Test
Breaking Bad
PatrickNoonan
CHEMISTRY C1 2
x_clairey_x
ACT Quiz
Brad Hegarty
Forces and their effects
kate.siena
Spanish Subjunctive
MrAbels
Distintes capes de la Terra sòlida
1 NUCLI
1.1 És la capa més interna de la Terra. Està formada per metalls com el ferro i el níquel i és bastant peculiar pel fet que es troba fosa, almenys parcialment (el nucli extern), a causa de les altes temperatures que hi ha en aquesta zona. Aquesta calor intern és el responsable dels processos interns que es donen a la Terra, algun dels quals té manifestacions en la superfície, com són els terratrèmols, el vulcanisme o el desplaçament dels continents. El nucli extern de la Terra és una capa líquida d'uns 2.266 quilòmetres.
2 MANTELL
2.1 Es troba per sobre del nucli i està format per silicats, més densos a l'interior (mantell inferior) i menys cap a l'exterior (mantell superior). És una capa molt activa ja que es produeixen fenòmens de convecció de materials, és a dir, els materials calents tendeixen a ascendir des del nucli, podent arribar a la superfície i quan els materials es refreden tendeixen a enfonsar-se de nou cap a l'interior, com un cicle de matèria anomenat Cicle de Convecció. El mantell terrestre s'estén des de prop de 33 km de profunditat (o al voltant de 8 km a les zones oceàniques) fins als 2.900 km (transició al nucli).
3 ESCORÇA
3.1 És la capa més externa, la que està en contacte amb l'atmosfera i està formada per silicats lleugers, carbonats i òxids. És més gruixuda en la zona dels continents i més prima en els oceans. És una zona geològicament molt activa ja que aquí es manifesten els processos interns deguts a la calor terrestre, però també es donen els processos externs (erosió, transport i sedimentació) deguts a l'energia solar i la força de gravetat. Es diferencia una escorça continental i una escorça oceànica. Té un gruix d'entre 5 i 40 Km.

Media attachments