Српски језик, пети разред

alek.73.sandra
Mind Map by alek.73.sandra, updated more than 1 year ago
alek.73.sandra
Created by alek.73.sandra over 6 years ago
3
0

Description

Систематизација градива

Resource summary

Српски језик, пети разред
 1. Граматика
  1. Врсте речи
   1. Променљиве
    1. Именице

     Annotations:

     • властите заједничке градивне збирне апстрактне глаголске
     1. Придеви

      Annotations:

      • Компарација придева  позитив, компаратив, суперлатив
      1. Заменице

       Annotations:

       • Личне и неличне, заменица за свако лице Неличне (упитне, одричне, неодређене, опште)
       1. Бројеви

        Annotations:

        • м. р. = двојица  ж. р. = две   м. р. + ж.р. = двоје
        1. Глаголи

         Annotations:

         • Гл. лице, гл. број, гл. род, гл. вид, гл. време Помоћни глаголи
        2. Непроменљиве
         1. Прилози
          1. Предлози
           1. Речце
            1. Везници
             1. Узвици
            2. Реченица

             Annotations:

             • По облику... По саставу... По значењу
             1. Субјекат
              1. Атрибут
               1. Апозиција
               2. Предикат
                1. Објекат

                 Annotations:

                 • Прави (А и деони Г) Неправи (А са предлогом, Г, Д, Л)
                 1. Прилошке одредбе
               3. Правопис
                1. Велико слово
                 1. Писање гласа Ј
                  1. Писање заменица НИКО И НИШТА са предлозима
                   1. Писање речце НАЈ, НЕ, заменице Ви
                    1. ; , ... -
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    ГРАМАТИКА
                    Вера Ценкова
                    Начален преговор - фонетика
                    Вера Ценкова
                    Physics Revision
                    Tom Mitchell
                    Cognitive Psychology Key Terms
                    Veleka Georgieva
                    HISTOGRAMS
                    Elliot O'Leary
                    BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
                    Luisa Mandacaru
                    Atomic Structure
                    Jenni
                    GCSE Biology B2 (OCR)
                    Usman Rauf
                    Health and Social Care
                    Kelsey Phillips
                    1PR101 2.test - Část 16.
                    Nikola Truong
                    Biology- Genes, Chromosomes and DNA
                    William Sowden