BOTA BIMORE DHE SHTAZORE

rea_dmg
Mind Map by , created almost 6 years ago

Geographu Mind Map on BOTA BIMORE DHE SHTAZORE, created by rea_dmg on 10/30/2013.

825
0
0
Tags
rea_dmg
Created by rea_dmg almost 6 years ago
To Kill a Mockingbird -Analysis of Major Characters
sungiemarie
Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan
Computer science quiz
Ryan Barton
Meteorologia II
Adriana Forero
1.11 Core Textiles
T Andrews
Erosion
Kiera McKenna
Epithelial tissue
Morgan Morgan
Chemistry Module C1: Air Quality
James McConnell
Joomla Extension
Santi Sounsri
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
BOTA BIMORE DHE SHTAZORE
1 Tipare te pergjithshme te bimesise
1.1 1.trevat shqiptare dallohen per larmi te theksuar biologjik
1.1.1 per shkak te : pozites gjeografike ne rruget e migracionit floristik dhe faunisti
1.1.1.1 larmia klimatike
1.1.1.1.1 larmi hidrologjike
1.1.1.1.1.1 tokave dhe relievit
1.1.2 radhiten ne vendet me llojshmeri bimore me te madhe ne europe
1.1.2.1 ne trevat perendimore e bregdetare mbizoterojne bimet mesdhetare
1.1.2.1.1 trevat e brendshme e lindore bime ballkanike , meseuropiane , alpino karpatike euroaziattike
2 relievi dhe kushtet klimatike kane krijuar kushte per ruajtjen e bimeve relikte 27 bime endemike dhe 160 subendemike

Media attachments