Stemmingsstoornissen volwassenen

Hassana el Hadda
Mind Map by Hassana el Hadda, updated more than 1 year ago
Hassana el Hadda
Created by Hassana el Hadda about 6 years ago
58
0

Description

Leerboek psychiatrie H10 stemmingsstoornissen

Resource summary

Stemmingsstoornissen volwassenen
 1. Unipolaire stemmingsstoornissen
  1. Depressieve stoornis
   1. 5 symptomen binnen 2 weken. Ten minste depressieve stemming of verlies van interesse/plezier

    Annotations:

    • symptomen 1. depressieve stemming/prikkelbare stemming 2. vermindering interesse of plezier 3. gewichtsverlies of gewichtstoename 4. insomnia of hypersomnia 5. psychomotorische agitatie of remming 6. vermoeidheid of verlies van energie 7. gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens 8. minder concentratie 9. gedachten aan de dood of suicidegedachten
    1. Uitsluiten: somatische aandoening, middelmisbruik , rouwreactie, psychotische stoornis
    2. Dysthyme stoornis

     Annotations:

     • De symptomen zijn niet zo ernstig. Ze hebben 2 of meer van de volgende kenmerken 1. slechte eetlust/ teveel eten 2. insomnia/hypersomnia 3. Weinig energie/vermoeidheid 4. gering gevoel van eigenwaarde 5. slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen 6. Gevoelens van hopeloosheid
     1. Tenminste 2 jaar depressieve symptomen, zonder depressieve stoornis
     2. Affectieve, cognitieve en conatieve symptomen. Affectieve symptomen centraal
      1. Affectief: somberheid en anhedonie
       1. cognitief: concentratie, geheugen, schuldgevoelens, pessimistische gedachten
        1. Conatief: remming en agitatie
        2. Subtypen: met postpartum begin, met seizoensgebonden patroon, met melancholische (vitale) kenmerken, met psychotische kenmerken, met atypische kenmerken
         1. 1e episode tussen 15-35 jaar
          1. Positieve familieanamnese (1e graads) = 2x zo grote kans
           1. monoaminehypothese: noradrenaline, dopamine en serotonine

            Annotations:

            • 1. Verstoring noradrenerg systeem: attentiestoornis 2. serotonerg systeem: stemmingsdaling 3. dopaminerg systeem: onvermogen te genieten 4. prefrontale cortex: gebrek aan initiatieven 5. HPA-AS met inadequate stressregulatie en slaapstoornissen
            1. DD: Somatische aandoening, stemmingsstoornis door een middel, angststoornissen, schizofrenie, dementie, persoonlijkheidsstoornis
             1. Behandeling
              1. antidepressiva
               1. TCA: Contraindicatie: MI (absoluut)
                1. SSRI
                2. ECT
                 1. CGT
                  1. Na herstel minimaal 6 maanden doorbehandelen
                  2. Suiciderisico: 15%
                  3. Bipolaire stemmingsstoornissen

                   Annotations:

                   • Ernstig recidiverende stemmingsstoornis, gekenmerkt door afwisselend optreden van depressieve, manische, hypomanische en gemengde episoden met daartussen relatief symptoomvrije intervallen.
                   1. Bipolaire I stoornis
                    1. Depressieve en manische episoden

                     Annotations:

                     • Criteria voor een manische episode (DSM IV) A. duidelijk herkenbare periode met abnormale en voortdurend verhoogde prikkelbare stemming met expansief gedrag. MINIMAAL 1 WEEK B. 3 of meer van de volgende symptomen: grootheidsideeen, minder slaapbehoefte, spraakzaamheid, verhoogde afleidbaarheid, toenemende doelgerichte activiteit, overmatig bezighouden met aangename activiteiten waarbij grote kans op pijnlijke gevolgen C. stoornis veroorzaakt beperking in werk, normale sociale activiteiten, relaties met anderen, maakt ziekenhuis opname noodzakelijk om schade te voorkomen of er zijn psychotische kenmerken
                     • A. minimaal 1 week B. Ernstig genoeg om beperkingen op sociaal gebied, en werkgebied te veroorzaken of opname in het ziekenhuis noodzakelijk om schade voor zichzelf te voorkomen of psychotische kenmerken
                    2. Bipolaire II stoornis
                     1. Depressieve en hypomanische episoden

                      Annotations:

                      • DSM IV criteria A. duidelijk herkenbare periode met voortdurend verhoogde prikkelbare stemming met expansief gedrag MINIMAAL 4 DAGEN. B. 3 of meer van de volgende symptomen: grootheidsideeen, afgenomen slaapbeoefte, spraakzaamheid, verhoogde afleidbaarheid, toenemende doelgerichte activiteit, overmatig bezighouden met aangename activiteiten met grote kans op pijnlijke gevolgen C. episode is niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in sociaal/beroepsmatig functioneren te veroorzaken of een opname in een ziekenhuis noodzakelijk te maken. Er zijn geen psychotische symptomen
                      • A. tenminste 4 dagen B. niet ernstig genoeg om beperking in sociale sfeer of werksfeer te veroorzaken, geen opname noodzakelijk, geen psychotische kenmerken
                     2. Cyclothyme stoornis
                      1. depressieve en manische symptomen

                       Annotations:

                       • Voldoet niet aan criteria, alleen symptomen! (criteria zijn: minimaal 3 of meer symptomen gedurende de stemmingsstoornis en manische episode moet minimaal 1 week duren.
                      2. Diagnostiek: anamnese, psychiatrisch onderzoek, heteroanamnese
                       1. DD: unipolaire stoornis, schizofrenie, somatische aandoening, middelenmisbruik

                        Annotations:

                        • A. Patient met kenmerken van schizofrenie + bipolaire stoornis: schizoaffectieve stoornis B. stemmingsepisode voor het eerst na 40e: denk aan somatische oorzaak (cerebraal, CVA, endocrien --> bijv. MS, tumoren, trauma, hyperthyreoidie, hemodialyse, influenza,
                        • Criteria voor manische stemmingsstoornis veroorzaakt door een somatische aandoening A. verhoogde expansieve of prikkelbare stemming die leidt tot klinisch belangrijke beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of tot duidelijk lijden B. er zijn aanwijzingen dat de stoornis veroorzaakt wordt door een somatische aandoening
                        • Criteria voor een manische stemmingsstoornis veroorzaakt door een middel A. verhoogde expansieve of prikkelbare stemming die leidt tot beperking op sociaal of beroepsmatig gebied of tot duidelijk lijden. B. de symptomen zijn ontstaan binnen 1 MAAND na gebruik of onthouding van een middel C. Er zijn aanwijzingen dat de stoornis veroorzaakt wordt door de effecten van het middel
                        1. Bij een hypomanische of manische episode is er sprake van een eufore of prikkelbare stemming. Er is een toegenomen activiteit, patient is overmatig energiek en heeft minder slaapbehoefte. Bij ernstige manie is de patient roekeloos, ongeremd en chaotisch. Het kan gepaard gaan met psychotische kenmerken (grootheidswanen en oordeelsstoornissen)
                         1. 1e episode vaak tussen 15-25 jaar
                          1. man: vrouw = 1:1
                           1. heretabiliteit = 85%. Polygenetische complexe overerving
                            1. luxatie episoden door emotionele stressfactoren (positieve en negatieve gebeurtenissen
                             1. Behandeling

                              Annotations:

                              • Voorzorg en controle A. let bij lithium op het uitsluiten van: schildklieraandoeningen, nierfunctiestoornissen, cardiovasculaire stoornissen B. let bij anticonvulsiva op het uitsluiten van hematologische aandoeningen, en leveraandoeningen C. Let bij carbamazepine op cardiovasculaire stoornissen
                              1. Bipolaire episode: lithium of quetiapine (antipsychoticum) eventueel SSRI of TCA bij depressieve episode
                               1. Manie: Staken antidepressivum. Bij ernstige manie: antipsychoticum anders stemmingsstabilisator.
                                1. Onderhoudsbehandeling: Lithium of anticonvulsivum. Eventuel antipsychoticum

                                 Annotations:

                                 • anticonvulsivum: lamotrigine (voorkomt vrijkomen van glutamaat)
                                 • Onderhoud geindiceerd bij meer dan 3 episoden of 1 of 2 ernstige en een belaste familieanamnese van een 1e graadsfamilielid
                                2. Suicide risico: 5%. Ongeveer 25-50% van de patienten doet tenminste 1 suicide poging
                                Show full summary Hide full summary

                                Similar

                                Santé mentale et vieillissement!
                                Laurie-Ann Dupont
                                Pigeon English - apostrophe practice
                                Bob Read
                                Higher Level Economics
                                Jim hammerton
                                Work, Energy & Power: Quiz
                                alex.examtime9373
                                A-level Sociology Quiz
                                Chuck Amobi
                                The First, Second, Third and Fourth Crusades
                                adam.melling
                                Summary of Definitions/Key Terms for the PMP Exam
                                Andrea Leyden
                                GCSE AQA Biology 1 Cloning & Genetic Engineering
                                Lilac Potato
                                Teaching Using GoConqr's Tools
                                Micheal Heffernan
                                MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
                                John O'Driscoll
                                PSBD/PSCOD/ASSD-New
                                Yuvraj Sunar