อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

Description

ผลงานของ นางสาวภาวดี ชัยษา ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 18 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว
Pawadee Chaiyasa
Mind Map by Pawadee Chaiyasa, updated more than 1 year ago
Pawadee Chaiyasa
Created by Pawadee Chaiyasa over 8 years ago
4488
1

Resource summary

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
 1. 3. ร้อยละ
  1. 3.2 โจทย์ปัญหาร้อยละ
   1. ตัวอย่าง
    1. ถ้าเต้ยวื้อนาฬิกาในราคา 100 บาท เต้ยจะขายนาฬิกาเรือนนี้ในราคา 120 บาท เต้ยจะได้กำไรกี่บาท
   2. 3.1 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
    1. ตัวอย่าง
     1. อัตราส่วนของกำไรต่อราคาวื้อ เป้น 20:100 จะเห็นว่า เราสามารถเขียนร้อยละ 20 หรือ 20% ในรูปของอัตราส่วนได้ เป็น 20:100
   3. 2. สัดส่วน
    1. 2.3 โจทย์ปัญหาสัดส่วน
     1. ตัวอย่าง
      1. ป้าทิพย์ชงกาแฟ 5 ถ้วยดดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อนำ้ 5 ถ้วย ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยวกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน คนละ 1 ถ้วย ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟบดกี่ช้อนโต๊ะ
     2. 2.2 ชนิดของสัดส่วน
      1. ตัวอย่าง
       1. 1. สัดส่วนตรง คือ สัดส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนสองสัดส่วน ที่มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน โดยที่อัตราส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกอัตราส่วนหนึ่งก็จะเพิ่มตาม หรืออัตราส่วนหนึ่งลดลง อีกอัตราส่วนหนึ่งก็จะลดตาม
        1. 2. สัดส่วนผกผัน คือ สัดส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนสองอัตราส่วน ที่มีความสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามกัน โดยที่อัตราส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกอัตราส่วนหนึ่งลดลง หรือ อัตราส่วนหนึ่งลดลง อีกอัตราส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้น
       2. 2.1 สมบัติของสัดส่วน
        1. ตัวอย่าง
         1. กำหนดให้ a,b,c และ d ไม่เท่ากับศูนย์ เช่น ถ้า a:b = c:d แล้ว b:a = d:c
       3. 1. อัตราส่วน
        1. 1.1 อัตราส่วนที่เท่ากัน
         1. ตัวอย่าง
          1. 1.อัตราส่วนของจำนวนมะนาวเป็นผลต่อราคาเป็นบาท เป็นดังนี้ 4:5 = 8:10 = 12:15
           1. 2.อัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท เป็นดังนี้ 5:20 = 10:40 = 15:80
            1. 3. อัตราส่วนของจำนวนผักบุ้งเป็นกำต่อราคาเป็นบาท เป็นดังนี้ 3:10 = 6:20 = 9:30
           2. 1.2 อัตราส่วนต่อเนื่อง
            1. ตัวอย่าง
             1. อัตราส่วนของจำนวนไข่เป็ดเป็นฟอง ต่อปริมาณนำ้ตาลมะพร้าวเป็นถ้วยตวง ต่อปริมาณนำ้กะทิเป็นถ้วยตวง เป็น 3:2:1
            2. 1.3 โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
             1. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวทัั้งสามเป็น 2:5:6 ถ้าด้านที่สั้นที่สุดยาว 8 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบรูป
            Show full summary Hide full summary

            Similar

            แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต
            kanokporn nunkaew
            สมบัติของการเท่ากันของจำนวนจริง
            Pawadee Chaiyasa
            อสมการพหุนาม
            Bubee Mathkku
            การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
            plaifa sangsooK
            การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
            เชาวรัตน์ เเสงกล้า
            การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
            อุทุมพร ดงหิงษ์
            ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
            jomjam buddee
            เซต
            surasit sadlan
            หลีกเลี่ยงความรุนแรง
            Pawadee Chaiyasa
            ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
            patchara katkong