สมบัติของการเท่ากันของจำนวนจริง

Description

ผลงานของ นางสาว ภาวดี ชัยษา ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 18 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว
Pawadee Chaiyasa
Flashcards by Pawadee Chaiyasa, updated more than 1 year ago
Pawadee Chaiyasa
Created by Pawadee Chaiyasa over 8 years ago
246
0

Resource summary

Question Answer
สมบัติการสะท้อน a = a
สมบัติการสมมาตร ถ้า a = b แล้ว b = a
สมบัติการถ่ายทอด ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c
สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c
สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a = b แล้ว ac = bc
Show full summary Hide full summary

Similar

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
Pawadee Chaiyasa
แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต
kanokporn nunkaew
อสมการพหุนาม
Bubee Mathkku
ไข้เลือดออก
Panaporn Romyen
เลขโรมัน
supatharaporn.1524
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
Pawadee Chaiyasa
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC
plaifa sangsooK
ประเทศสมาชิกอาเซียน
kanokporn nunkaew
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากAEC
jomjam buddee
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
Bubee Mathkku