ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

patchara katkong
Mind Map by patchara katkong, updated more than 1 year ago
patchara katkong
Created by patchara katkong almost 5 years ago
812
0

Description

ผลงานของน.สพัชรา กากอง เลขที่14ชั้นม.4/1. เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1 ค่าความจริงของประพจน์
1.1 การสร้างตาราง
1.2 สัจนิรันดร์
1.3 นิเสธ
2 ประพจน์
2.1 ความหมาย
2.2 การเชื่อมประพจน์
2.3 การหาค่าความจริงของประพจน์
3 การอ้างเหตุผล
4 ประพจน์ที่สมมูลกัน
4.1 ความหมาย
4.2 รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
5 ตัวบ่งปริมาณ
5.1 ประโยคเปิด
5.2 ประโยคเปิด
5.3 การหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
5.4 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
5.5 การหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว
โรคไต
Suwat Singthong