ระบบเลขฐาน

Description

ผลงานของ นางสาวสุภาพร สมภาร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 20 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว
supaporn somparn
Mind Map by supaporn somparn, updated more than 1 year ago
supaporn somparn
Created by supaporn somparn over 8 years ago
1075
0

Resource summary

ระบบเลขฐาน
 1. 1. ระบบเลขฐานสอง ประกอบด้วยสัญลักษณ์เพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1
  1. การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10
   1. วิธีการแปลงเลขฐานสอง
    1. 1.ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 2
     1. 2. เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (เริ่มจากขวาไปซ้าย โดยเริ่มจาก 0 , 1 , 2 และเพิ่มขึ้นครั้งละ 1)
   2. 2. ระบบเลขฐานแปด ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบเลขฐานแปด มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7
    1. การแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 2
     1. วิธีการแปลงเลขฐาน
      1. สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานแปดทีละหลัก แปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสองสามหลักด้วยการเปรียบเทียบจากตารางเลขฐาน หากเลขฐานสองนั้น มีไม่ถึงสามหลัก ให้เติม 0 ด้านหน้าของหลักนั้น แล้วจึงนำค่าที่ได้มาเรียงต่อกัน
    2. 3. ระบบเลขฐานสิบ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 10 ตัว ได้แก่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 โดยตัวเลข 0 แทนค่าที่น้อยที่สุด เลข 9 แทนค่ามากที่สุด และจะเพิ่มค่าทีละหนึ่ง 2 3 … จนครบ 10 ตัว
     1. การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2
      1. วิธีการแปลงเลขฐาน
       1. 1. ใช้วิธีหารสั้นด้วยเลข 2
        1. 2. นำเศษที่ได้มาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน
      2. 4. ระบบเลขฐานสิบหก ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบเลขฐานสิบหก จำนวน 16 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, E, F
       1. การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐานสอง
        1. วิธีการแปลงเลขฐาน
         1. สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานสิบหกทีละหลัก แปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสองสี่หลักด้วยการเปรียบเทียบจากตารางเลขฐาน หากเลขฐานสองนั้นมีไม่ถึงสี่หลัก ให้เติม 0 ด้านหน้าของหลักนั้นแล้วจึงนำค่าที่ได้มาเรียงต่อกัน
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
       plaifa sangsooK
       การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
       เชาวรัตน์ เเสงกล้า
       การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
       อุทุมพร ดงหิงษ์
       ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
       jomjam buddee
       เซต
       surasit sadlan
       หลีกเลี่ยงความรุนแรง
       Pawadee Chaiyasa
       ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
       patchara katkong
       โรคไต
       Suwat Singthong
       สถิติ
       supatharaporn.1524
       ระบบจำนวนเต็ม
       พรพิมล หมุยเฮบัว