การดุลสมการรีดอกซ์

Description

Mind Map on การดุลสมการรีดอกซ์, created by sniper_tam on 11/13/2013.
sniper_tam
Mind Map by sniper_tam, updated more than 1 year ago
sniper_tam
Created by sniper_tam over 9 years ago
5241
0

Resource summary

Enter text here
 1. การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน
  1. 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในปฏิก เพื่อให้ทร
  2. การดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
   1. การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน
    1. 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในปฏิกิริยา เพื่อให้ทราบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์
     1. 2. ดุลจำนวนอะตอมและไอออน หาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์
      1. 3. เติมเลขดุลด้านหน้าตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ เพื่อให้เลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงเท่ากัน
       1. 4. ดุลจำนวนอะตอมที่เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากสารโมเลกุลใหญ๋ก่อน
        1. 5. ตรวจสอบจำนวนอะตอมและผลรวมประจุไฟฟ้า
        2. การดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
         1. 3.1 การดุลครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
          1. 1. ดุลจำนวนอะตอมที่ไม่ใช่ O และ H
           1. 2. ดุลจำนวนอะตอม O ด้วยการเติมน้ำ
            1. 3. ดุลจำนวนอะตอม H ด้วยการเติมโปรตอน
             1. 4. ดุลจำนวนประจุไฟฟ้า ด้วยการเติมอิเล็กตรอนในฝั่งซ้ายของสมการ
             2. 3.2 การดุลครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
              1. 1. ดุลจำนวนอะตอมที่ไม่ใช่ O และ H
               1. 2. ดุลจำนวนอะตอม O ด้วยการเติมน้ำ
                1. 3. ดุลจำนวนอะตอม H ด้วยการเติมโปรตอน
                 1. 4. ดุลจำนวนประจุไฟฟ้า ด้วยการเติมอิเล็กตรอนในฝั่งขวาของสมการ
                 2. 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุหรือไอออนในสมการ
                  1. 2. แยกสมการออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
                   1. 4. ดุลจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละครึ่งปฏิกิริยา
                    1. 5. รวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน
                     1. 6. ตรวจสอบจำนวนอะตอมและผลรวมประจุไฟฟ้า
                     Show full summary Hide full summary

                     Similar

                     GCSE PE - 1
                     lydia_ward
                     AQA GCSE Biology genetic variation
                     Olivia Phillips
                     PHYSICS P1 1
                     x_clairey_x
                     Organelles and their functions
                     handrews
                     Chemical Symbols
                     Keera
                     unit 1 f321 chemistry ocr
                     methmip
                     English Literature Key Terms
                     charlotteoom
                     computer systems and programming quiz
                     Molly Batch
                     Astronomy Practice Quiz
                     cbruner
                     untitled 2
                     lola_smily
                     Penson
                     Roslyn Penson