POBLACIÓ I ACTIVITATS ECONOMIQUES DE CATALUNYA

mestev63
Mind Map by , created almost 6 years ago

Mind Map on POBLACIÓ I ACTIVITATS ECONOMIQUES DE CATALUNYA, created by mestev63 on 11/18/2013.

46
0
0
mestev63
Created by mestev63 almost 6 years ago
EL CATALANISME POLÍTIC (1833-1931)
m 25
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
Història
Marc Petit
Population Vocbulary
ambika.dhir
Human Anatomy Final
cierarosebernal3
Tema 2: EL CATALANISME
Marc Petit
Fitxes Tècniques
Marc Petit
MORFOLOGIA / CATEGORIES GRAMATICALS
Marc Petit
SINTAGMES
Marc Petit
FUNCIONS SINTÀCTIQUES
Marc Petit
POBLACIÓ I ACTIVITATS ECONOMIQUES DE CATALUNYA
1 1. LA POBLACIÓ

Annotations:

  • La població  d'un territori és el nombre total de persones que hi viuen. Catalunya té més de 7 milions d'habitants. La major part es concentra  a la ciutat de Barcelona i les seves rodalies. Catalunya ha sofert un gran creixement gràcies al creixement natural positiu i   les migracions. El creixement natural és positiu quan hi ha més natalitat que mortalitat. Si la mortalitat és superior a la natalitat, és negatiu. El creixement natural d'una població és la diferència entre la natalitat i la mortalitat. El creixement migratori és la diferència entre el nombre d'immigrants que arriben a un territori i el d'emigrants que s'en van.
1.1 TIPUS
1.1.1 URBANA
1.1.2 RURAL
1.1.2.1 COMARQUES D'INTERIOR
1.1.2.2 COMARQUES D'ALTA MUNTANYA
2 2.CARACTERÍSTIQUES
2.1 DENSITAT
2.1.1 La densitat és el nº d'habitants que viuen en un quilòmetre quadrat de superficie.Es calcula dividint el nombre d'habitants entre els quilòmetres del territori. És representa en una piràmide de població
2.2 població activa
2.2.1 ocupada
2.2.2 desocupada
2.3 població no activa
2.4 migració
2.4.1 La migració es produeix quan la població es desplaça a viure d'un lloc a un altre.Podem distingir entre :
2.4.1.1 emigració
2.4.1.1.1 persona que marxa del seu pais per buscar una nova residència o treball
2.4.1.2 inmigració
2.4.1.2.1 persona que arriba a un nou país per trobar feina o residència
3 3.SECTORS
3.1 1.SECTOR PRIMARI
3.1.1 Només un 2.3%es dedica a aquest sector per diferents motius:
3.1.1.1 mecanització del camp
3.1.1.2 desenvolupament de l'industria i dels serveis
3.1.1.3 ocupació del sòl conreable
3.1.2 Es dediquen a :
3.1.2.1 agricultura
3.1.2.1.1 Es treballa els conreus de secà ( Són els cereals ,com ara el blat i l' ordi, la vinya,olivera , fruits secs i farratges)i els de regadiu ( arbres fruiters, com presseguers,pomeres i pereres, les hortalisses i l'arròs).
3.1.2.2 ramaderia
3.1.2.2.1 El bestià que es cria es el porcí, el boví , el oví i els conills
3.1.2.3 pesca
3.1.2.3.1 només es practica la pesca litoral i s'exporta a altres indrets
3.2 2.SECTOR SECUNDARI
3.2.1 construcció
3.2.2 industries
3.2.2.1 sector quimic
3.2.2.2 sector alimentació
3.2.2.3 sector del material de transport
3.2.2.4 textil
3.2.2.5 L'energia que utilitzen les indústries s'obté dels combustibles, com el carbó,gas natural , petroli i urani. També s'utilitza energia eòlica, solar i hidroelèctrica. Cal tenir en compte que les fonts d'energia poden ser renovables,com és el sol, el vent i l'aigua, i no renovables, com el carbó,petroli, gas natural,...
3.3 3.SECTOR TERCIARI
3.3.1 Té com a objectiu millorar les necessitats socials de les persones:
3.3.1.1 turisme
3.3.1.1.1 de costa
3.3.1.1.2 de muntanya
3.3.1.1.3 rural
3.3.1.1.4 cultural
3.3.1.2 comerç
3.3.1.2.1 interior
3.3.1.2.2 exterior
3.3.1.3 transports
3.3.1.3.1 terrestre
3.3.1.3.2 maritim
3.3.1.3.3 aeri