Please wait - loading…

PHONG TRÀO CẢI CÁCH TÔN GIÁO

Description

RELIGION
cbsminah
Mind Map by cbsminah, updated more than 1 year ago
cbsminah
Created by cbsminah over 6 years ago
27
0

Resource summary

PHONG TRÀO CẢI CÁCH TÔN GIÁO
 1. TÌNH HÌNH GIÁO HỘI THIÊN CHÚA
  1. ĐỨC
   1. THỤY SỸ
    1. TÌNH HÌNH
     1. CCTG CỦA ULRICH ZWINGLI (1484-1531)
      1. DWINGLI
       1. GIÁO HỘI DWINGLI DÂN CHỦ
        1. QUAN ĐIỂM
         1. TÔN GIÁO
          1. CHÍNH CHỊ
          2. CHIẾN TRANH CHỐNG CÁC CHÂU RỪNG NÚI
           1. THẤT BẠI
          3. CCTG CỦA JEAN CALVIN (1519-1564)
           1. GENÈVE
            1. CALVIN
             1. QUAN ĐIỂM
              1. TÔN GIÁO
               1. XÃ HỘI
                1. THUYẾT ĐỊNH MỆNH
                2. GIÁO HỘI CALVIN DÂN CHỦ
                 1. TÂN GIÁO CALVIN -> ĐẠO TIN LÀNH
                  1. TRUYỀN BÁ
                3. ANH
                 1. TÌNH HÌNH
                  1. VUA HENRY VIII
                   1. ANH GIÁO
                   2. THANH GIÁO
                    1. CẢI CÁCH GIÁO HỘI TRIỆT ĐỂ
                    2. GIÁO HỘI THIÊN CHÚA CHỐNG CCTG
                     1. HỘI JESUS
                      1. HỘI TORRENT
                      Show full summary Hide full summary

                      Similar

                      ListeningExercise5_AppPreferences
                      luis hernandez
                      L'environnement
                      Bryony Whitehead
                      PRINCIPLES OF MARKETING
                      Greta Morrill
                      Family: Discussion Questions
                      Cristina Cabal
                      Descartes theory of mind and body essay plan
                      Jessica Proctor
                      Brain & Mind quiz
                      Ben Armstrong
                      Quadratic MindMap:
                      Kitty Thomas
                      Computer Science - Binary
                      ethansung11
                      Eduqas Spanish Oral Exam- questions to ask
                      Grace Fawcitt
                      IELTS exam information
                      Gilda Carrera Valdez
                      Real Estate
                      Rozelle Joseph