1. Prinsipper i selskapsretten

Nicolas Amilien
Mind Map by Nicolas Amilien, updated more than 1 year ago
Nicolas Amilien
Created by Nicolas Amilien over 6 years ago
27
1

Description

3 Selskapsrett Mind Map on 1. Prinsipper i selskapsretten, created by Nicolas Amilien on 10/20/2015.

Resource summary

1. Prinsipper i selskapsretten
 1. AS/ASA
  1. Indirekte heftelse
   1. Hefter ikke direkte ovenfor kreditorer
   2. Begrenset heftelse
    1. Hefter begrenset til kapitalinnskudd
    2. Bunden egenkapital
     1. Noe av egenkapitalen kan ikke brukes til utdeling
      1. Formelt som en buffer for kreditor
       1. Men dette er ikke realiteten; lovgiver valgt å endre det ned til 30k
        1. Samtidig som han styrket reglene om forsvarlig utbyttedeling § 3-4 samt opplysning og handleplikt § 3-5
     2. Aksjedemokrati
      1. Flertall i general forsamling bestemmer ledelsen
       1. Bryter på to punkter
        1. Minoritetsrettigheter kan påberopes
         1. Noen beslutninger krever kvalifisert flertall
       2. Minoritetsvern
        1. Hvorfor trenger vi dette?
         1. Majoriteten bestemmer
          1. Kan være vanskelig å komme seg ut
           1. Blir da en ond sirkel om en ikke kan forandre mulighetene for å komme seg ut
            1. Utsulting er et praktisk eksempel
             1. flertallet vil beholde overskudd, og mindretallet kan ikke selge seg ut
              1. Ikke særlig aktuel for ASA; de har mindre hindringer ved eierskifte, og børsloven § 34.
               1. Behovet for minioritetsvern er ikke stort
            2. Samtidig så kan utløsning skade selskapet om det er på et dårlig tidspunkt
             1. Dette samsvarer også dårlig med likhetsprinsippet: alle kan ikke ta ut på dårlig tidspunkt
            3. Typer minoritetsregler
             1. 10% reglene
              1. En aksjonærs reglene
               1. Generalklausulen i § 5-21
              2. Likhet
               1. Alle aksjer av samme størrelse har lik rett i selskapet, jf. § 4-1
                1. Majoriteten går fortsatt foran minoriteten
                 1. Slik sett går demokrati foran likhet
                 2. Unntak: ved ulike klasser
                  1. Aveining av selskapsinteressen mot askjeeierens interesse
                 3. Forbud mot myndighetsmisbruk
                  1. Selskapsorganenes misbruk av makt til urimelig fordel for andre aksjeeiere eller andre
                   1. Urimeligheten kan begunstige visse aksjeiere eller andre
                    1. På bekostning av andre aksjeiere
                     1. Direkte referanse til likebehandlingsprinsippet; men rekker videre
                      1. Omfatter jo også økonomiske rettigheter, som utdeling, som ikke har noe med aksjene å gjøre
                       1. Borettslag dommen - forbud mot hundehold urimelig?
                     2. På bekostning av selskapet
                      1. Ofte er det majoritetens særinteresser som misbrukes til eget
                       1. Sandakergården
                        1. Majoritetsaksjonærens datter fikk leie i 99 år og til svært lav pris
                        2. Kun i ekstreme tilfeller at å bygge kapital istede for høyere utdeling anses som urimelig.
                    2. Offentlighet
                     1. Alle kan finne årsregnskap og vedtekter
                    3. ANS
                     1. Ubegrenset og personlig ansvar
                      1. Gjør at man ikke trenger prinsipp om bunden kapital og andre vern for kreditorer
                      2. Innskuddsfrihet
                       1. Enstemmighet
                        1. Enkelte deltaker har vetorett
                         1. Heller ikke noe behov for vern av minoriteter
                          1. Heller ikke noe som ligner demokratiprinsippet
                         2. Prinsippet om lojalitet
                          1. Er der etter deltakernes forhold til hverandre ANS
                           1. Feks solidarisk ansvar taler for at de bør også foreligge lojalitet mellom dem
                            1. Ingen kan illojalt bruke selskapet til å få fordeler på selskapets eller de andre deltakernes bekostning
                             1. Dette er ulovfestet og innebærer at deltakerne skal sammarbeide for å fremme selskapets beste
                              1. Har et utslat i sel § 2-23 (1)
                            2. I tilegg bærer selskapesformen et "avtalepreg"
                          2. mam Bobil
                           Show full summary Hide full summary

                           Similar

                           KEE3
                           harrym
                           Physics - P5
                           jacobaxford
                           French -> small but important words for GCSE
                           georgie_hill
                           Of Mice and Men
                           amyk4321
                           Algebraic Fractions
                           Olivia McKenzie
                           AQA AS Biology - Pathogens and Disease
                           dillyrules
                           physics gcse key terms
                           lmarine
                           OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
                           awesome.lois
                           Physics GCSE equations unit 1
                           James Howlett
                           1PR101 2.test - Část 3.
                           Nikola Truong