LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS

Jesus Peneya
Mind Map by Jesus Peneya, updated more than 1 year ago
Jesus Peneya
Created by Jesus Peneya about 5 years ago
2
0

Description

Mapa mental . Socials

Resource summary

LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS
1 La reforma agrària
1.1 La principal font de riquesa de l´economia espanyola va seguir sent la propietat de la terra .Els Governs van encetar reformas per a modernitzar l ´agricultura:
1.1.1 La fi del régim senyorial.
1.1.2 La desamortització dels béns eclesiàstics i comunals.
2 La lenta industrialització
2.1 A partir del 1830 es va iniciar a Espanya un lent procés d´industrializació. Els principals factors son:
2.1.1 La falta de capital
2.1.2 La inexistència d´un mercat interior
2.1.3 L´escasstat de recursos energètics
2.1.4 La falta dúna xarxa de transports i comunicacions
3 Una societat de classes
3.1 Vana destacar la burgesia i la classe obrera o proletariat
3.1.1 La burgesía estava integrada por persones que eran propietaries de fabriques ...
3.1.2 La clase obrera o proletaria estava constiruida per les persones que ofrenien el seu treballa a canvi d ún salari
4 El naiximent del moviment obrer
4.1 Els obres van crear coperative van naixer los sindicats
4.1.1 Els sindicats es van vicular a l´Associació internacional de traballadors i va a naixer el moviment obrer espayol
4.1.1.1 L´anarquisme
4.1.1.2 El marxisme
Show full summary Hide full summary

Similar

LES TRANSFOMACIONS ECONOMIQUES I SOCIALS
davidalonso9951
LA REFORMA AGRÁRIA
Santiago Martínez Comes
LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS
aliciacrespo
Of Mice and Men
becky_e
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
Sistema nervioso y reproductivo
Diana Gonzales
Primera a Segunda Guerra Mundial
william gomez
SINDROME DE DOWN
clau lopez