Yr Ymwelydd - Iaith & Arddull

Daniel Johnston
Mind Map by , created almost 6 years ago

Welsh (Short Stories) Mind Map on Yr Ymwelydd - Iaith & Arddull, created by Daniel Johnston on 11/29/2013.

48
1
0
Tags
Daniel Johnston
Created by Daniel Johnston almost 6 years ago
China - Uned 1 - Cefndir Ffisegol China
Rhodri Davies
Branwen Ferch Llyr - Y Plot
Rhodri Davies
Yr Ymwelydd - Themau
Daniel Johnston
enzymes and the organ system
Nour
Of Mice & Men Themes - Key essay points
Lilac Potato
Junior Research Project Author Tidbits
Robin Predny
Yr Ymwelydd - Cymeriadau
Daniel Johnston
Welsh Past Tense Phrases
Keera
Welsh Future Tense Phrases
Keera
Descriptive Writing
Kai Ladd
Yr Ymwelydd - Iaith & Arddull
1 Naratif
1.1 Y trydydd person
1.2 O safbwynt Elgan
1.3 Dilyn meddyliau Elgan
1.4 Gallem edrych ar y sefyllfa o bellter!
1.5 Rydym yn cydymdeimlo gydag Elgan!
2 Deialog
2.1 Rhoi darlun mwy uniongyrchol o'r cymeriadau eraill
2.2 Rydym yn dysgu llawer am y cymeriadau!
2.3 Bywiogi'r stori
3 Iaith
3.1 Tafodiaeth de-orllewin Cymru
3.2 Mae'r ddeialog yn gryfach na gweddill y stori
3.3 Mae tafodiaeth Elgan yn llai cryf - wedi symud i ffwrdd
3.4 Rhoi ymdeimlad cryf o leoliad
3.5 Dangos bod y cymeriadau'n perthyn i'w gilydd
4 Symboliaeth
4.1 Trosiad estynedig yw'r car
4.1.1 Cynrychioli cyfoeth a llwyddiant Elgan
4.1.2 Mae Elgan a'i dad yn siarad am y car
4.2 Mae'r pellter rhwng ardal enedigol Elgan a Chaerdydd yn cynrychioloi'r pellter sydd rhyngddo ef a'i rieni, ei frawd a'i ardal
4.3 Y clwb - Dynion "macho"
5 Adeiladwaith
5.1 Dechrau a gorffen yn yr un ffordd
5.2 Wedi lleoli mewn tri lle
5.3 Dechrau ar ganol digwyddiad
5.4 Does dim uchafbwynt amlwg

Media attachments