2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació

Corina Bonhai
Mind Map by Corina Bonhai, updated more than 1 year ago
Corina Bonhai
Created by Corina Bonhai about 5 years ago
6
0

Description

2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació
Tags

Resource summary

2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació
1 1. Els alumnes i les alumnes tenen dret que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar siguen valorats i reconeguts amb objectivitat.
2 2. Tindran dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació, de qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyança en cada curs o període d’avaluació.
3 3. Els alumnes i les alumnes podran sol·licitar revisions respecte a les qualificacions d’activitats finals de cada curs.
4 4. Els alumnes, podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció. A este efecte, la conselleria amb competències en matèria d’educació establirà el procediment per a fer efectiu este dret.
5 5. Estos drets podran ser exercits, en el cas d’alumnat menor d’edat, pels seus pares, mares, tutors o tutores.
Show full summary Hide full summary

Similar

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Corina Bonhai
La diabètis
Corina Bonhai
La tutoría
amarcita1116
Fases del planeamiento educativo
Wendy Hernández
La tutoría
Fernando Del Caño
Renacimiento - Obras
José Mencab
Fórmulas Estadística y Probabilidad
Mario Navarro Luna
LA FUNCIÓN DE LA TUTORIA COMO APOYO EN LA INSERCIÓN A LA DOCENCIA
CECILIA MARGARITA
TUTORIA PROYECTO
daniel_emiliano
Progressions
Corina Bonhai