Renaixement

noly.sanchez.esc
Mind Map by noly.sanchez.esc, updated more than 1 year ago
noly.sanchez.esc
Created by noly.sanchez.esc about 5 years ago
2
0

Description

Esquema renaixement
Tags

Resource summary

Renaixement
1 1450-1600
2 Historia:
2.1 Renaixement significa tornar a neixer.
2.2 S'inspira en la cultura clàssica grecollatina
2.3 L'home es es centre d'interès.
2.4 Hi ha avanços en la ciència i astronomia
2.5 Sorgeix el macenatge, que era gent amb poder que pegava i protegia als artistes.
2.6 Sorgeix l'impremta(el primer llibre va ser la Bíblia)
3 Principals compositors:
3.1 -Giovanni Pierluigi da Palestrina(1525?-1594)
3.2 -Tomás Luis de Victoria(1548-1611)
3.3 -John Dowland(1563-1626)
4 Caracteristiques de la música renaixentista
4.1 Interès pel repertori profà
4.2 Utilitzen la música ficta(alteracions que no apareixen en les partitures)
4.3 Utilitzen notació mensural
4.4 Utilitzen la textura homofònica i la textura polifònica
4.5 Estil policoral
4.6 Desenvolupament de la música instrumental
4.7 Tablatura
4.8 La reforma protestant va ser iniciada a Alemanya per Martí Luter l'any 1517 vol apropar la religió al poble. Sorgeixen els corals. Amb el concili de Trento(1545-1563) l'Església catòlica impulsarà la contrareforma.
5 Formes musicals renaixentistes
5.1 Formes vocals religioses
5.1.1 Missa: Música intercalada en una cerimònia
5.1.2 Motet:Forma polifònica breu en un moviment cantada en llatí
5.1.3 corals: Senzilles i conegudes en alemany
5.2 Formes vocals profanes
5.2.1 Madrigal:Va molt lligada al text
5.2.1.1 Fa-la-la:Anglaterra
5.2.1.2 Chanson:França
5.2.2 Villancet:Peça espanyola tornada-estrofa-tornada.
5.2.3 Ensalada: Peça vocal polifònica en què s'alteren diferents llengues
5.3 Formes instrumentals
5.3.1 Tiento, Ricercare o Canzona
5.3.2 Variacions, disminucions, diferències o glosses, fantasies
5.3.3 Música de dansa
5.3.3.1 Pavana
5.3.3.2 Gallarda
Show full summary Hide full summary

Similar

Music symbols
Sarah Egan
Blues, Beats & More! Quiz
Mike'd
Using GoConqr to study Music
Sarah Egan
Voices and vocal techniques
Rosa Brookes
And the Glory of the Lord- Handel
celeste-sykes
Musical (Easy)
gj2298
GCSE Music Revision 3
georgie.proctor
Using GoConqr to teach Music
Sarah Egan
Understanding Music
Miss Pearson
Music (Harder)
gj2298
Choice Songs
1jdjdjd1