RASIZM - PRZYCZYNY

Grazyna Gregorczyk
Mind Map by Grazyna Gregorczyk, updated more than 1 year ago
Grazyna Gregorczyk
Created by Grazyna Gregorczyk about 4 years ago
60
0

Description

Odpowiedzi kilku grup

Resource summary

RASIZM - PRZYCZYNY
1 GRUPA 1
1.1 NIEWIEDZA
1.2 STEREOTYP

Annotations:

  •    Stereotyp – konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne uproszczone przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.
1.3 UPROSZCZENIE
1.4 PSEUDONAUKA
1.5 KONFORMIZM
2 GRUPA 2
2.1 ZAZDROŚĆ
2.2 CHOROBA
2.3 KONSERWATYZM
2.4 DYSKRYMINACJA
2.5 UPRZEDZENIA
3 GRUPA 3
3.1 NIEZNAJOMOŚĆ
3.2 HOMOGENICZNOŚĆ

Annotations:

  • Homogeniczny - należący do tego samego rodzaju, jednakowy w strukturze; jednorodny, jednolity.
3.3 HISTORIA
3.4 TRADYCJA
3.5 LĘK
4 GRUPA 4
4.1 STRACH
4.2 ODMIENNOŚĆ
4.3 POLITYKA
4.4 PORÓWNANIA
4.5 POCZUCIE WYŻSZOŚCI
Show full summary Hide full summary

Similar

Czym jest mowa nienawiści?
Grazyna Gregorczyk
Mowa nienawisci- slowa
nana200927
1_Zrozumieć zjawisko mowy nienawiści - problemy do zastanowienia
Grazyna Gregorczyk
Business Studies Unit 2
tara.springate
Causes of the Cold War Quiz
Fro Ninja
Geometry Formulas
Selam H
CHEMISTRY C1 5
x_clairey_x
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
History of Psychology
mia.rigby
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831