7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10)

Description

Mind Map on 7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10), created by kristofferan92 on 12/17/2013.
kristofferan92
Mind Map by kristofferan92, updated more than 1 year ago
kristofferan92
Created by kristofferan92 almost 10 years ago
277
0

Resource summary

7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10)
 1. Sosial patologi
  1. Kropp/sykdom
   1. Individperspektiv
    1. Kurere sykdom ved individet
    2. Kritikk
     1. Samfunnet kan også være sykt
    3. Sosialkonstruksjonisme
     1. Rent sosiologisk perspektiv
      1. Hvordan vi skaper vår egen virkelighet
       1. Hvordan def.?
        1. Det korporative systemet
         1. Media
          1. Kategorisering
           1. Du må ha skurker for å ha ofre, og omvendt
            1. Dramatiske enkelthendelser
             1. Timing
              1. Hva er aktuelt?
              2. Store ord
               1. "krise"
                1. F.eks. "smørkrisen"
              3. Hvem def.?
               1. Motiv
                1. Interesser
                 1. Ressurser
                 2. Hvem får eiendomsretten til definisjonen?
                 3. Er det et prob.?
                  1. Hvorfor definere/konstruere et problem
                   1. Egne interesser
                    1. Forandre fokus
                     1. Altruistisk konstruert
                      1. Humanisme
                       1. Religiøse grunner
                     2. Kritikk
                      1. Subjektivitet tar fokuset vekk fra de "virkelige problemene"
                    2. Subjektivt
                     1. Holdninger
                      1. Vinklinger
                       1. Subjektiviteten har et ståsted fra hva som oppfattes som objektivt
                        1. Sosiale aktører def.?
                      2. Verdikonflikt
                       1. Årsak: ulike interesser
                        1. Er det galt med ulikhet
                         1. Holdninger til verdier, som igjen er en verdi
                          1. Konflikter
                           1. Muslimer vs. Hinduister
                            1. Utgangspunktet i Interessekonflikt
                             1. Kulturelt betinget
                             2. Kritikk: forståelse
                            2. F.eks. Skal offentlige ansatte bruke religiøse plagg?
                            3. Stemplingsteori
                             1. Opplevelsen er sentral
                              1. Røtter i Symbolsk interaksjonisme
                               1. F.eks. hvordan tolker man det om en mannlig eskimo vil hilse på deg med nese-mot-nese?
                                1. Avvik
                                 1. Gjentar det seg?
                                  1. Er han homo?
                                   1. Stempling
                               2. Årsak: den oppmerksomheten prob. får
                                1. Hva def. man som et problem?
                                 1. Hvem definerer noe som et problem?
                               3. Kritisk perspektiv
                                1. Karl Marx: Klasse
                                 1. Utbytting og fremmedgjøring
                                  1. Borgerskapet utnytter proletariatet
                                   1. Overklasse definerer smak og konstruerer arbeidernes liv
                                    1. Borgerskapet har mye symbolsk Kapital
                                  2. Økonomisk utbytting
                                   1. Kontekstualistisk
                                    1. Lagdelinga skaper problemer
                                    2. Etnisitet: innvandrere som ny underklasse
                                   2. Feminisme
                                    1. Nesten som kritisk perspektiv
                                     1. Kvinnene def. problemet
                                      1. Føler seg undertrykte
                                      2. Men mannen har makta
                                       1. Sosialistisk feminist
                                        1. Komme seg ut i arbeid
                                         1. Økonomisk likestilling
                                         2. Ønsker ikke privatisme, eller menn i sjefsroller
                                         3. Konservativ feminist
                                          1. Likeverdsfeminist
                                           1. Få anerkjennelse for kvinnens arbeid i hjemmet
                                       2. Sosialt avvik
                                        1. Konfliktperspektiv
                                         1. Brudd på normative forventninger
                                          1. På grunn av
                                           1. Konstruert av samfunnet?
                                            1. Kriminelle arbeiderklassemenn vs. hvitsnippskriminalitet
                                             1. Hva er billigst å ta
                                            2. Motiver
                                             1. Holdninger
                                              1. Interesser
                                              2. Max Webers handlingstypologi
                                               1. Formålsrasjonellehandlinger
                                                1. Verdirasjonelle handlinger
                                                 1. Affektivrasjonelle handlinger
                                                  1. Tradisjonelle handlinger
                                                2. Moralsk panikk
                                                 1. "Oppskrift" for moralsk panikk:
                                                  1. 1. Snakke
                                                   1. 2. Media
                                                    1. 3. Offentlig bekymring
                                                     1. 4. Politisk engasjement
                                                      1. 5. Roe seg igjen
                                                     2. Sosial disorganisasjon
                                                      1. Samf.endring
                                                       1. Store forandringer over kort tid
                                                        1. Urbanisering
                                                         1. Lignelse: Om beinet vokser fra muskelen
                                                          1. Anomisk perspektiv
                                                           1. Lignelse: Beinet går i stykker pga. disse altfor store og raske forandringene
                                                        2. Løsning
                                                         1. Bremse prob. samf.endringer
                                                        Show full summary Hide full summary

                                                        Similar

                                                        Literature
                                                        Emma Madden
                                                        Aggression mind-map for A2 AQA Psychology
                                                        poeticjustice
                                                        Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
                                                        DauntlessAlpha
                                                        Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
                                                        evie.daines
                                                        MCAT Bio: Enzymes
                                                        Mike Nervo
                                                        GCSE Mathematics Topics
                                                        goldsmith.elisa
                                                        GCSE Chemistry C2 topic notes
                                                        imogen.shiels
                                                        UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
                                                        carolyn ebanks
                                                        Key policies and organisations Cold War
                                                        E A
                                                        OP doplnovaci otazky
                                                        Helen Phamova
                                                        CSA IITU Part 1 (235)
                                                        Hello World